- Det er bare å ta kontakt!

Hvis du henvises til behandling innen psykisk helse og rus, henvises du nå til et pakkeforløp. Det betyr at du også får en forløpskoordinator du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med. Møt forløpskoordinatorene på Helgeland.

Forløpskoordinatorer

Forløpskoordinatorene møtte hverandre for første gang i Sandnessjøen 6. juni. Øverst fra venstre: Lill-Grethe Johansen Kjønnås (Mosjøen), Mariann-Kristin Ødegård (Sandnessjøen), Trine Bjerkli (Mo i Rana) og Christina Skaland (Mosjøen). Nederst fra venstre: Silje Moen (Mo i Rana), Merethe Munthe Sviggum (Mo i Rana) og Anne Grete Gregersen (Brønnøysund).

​- Jobben vår er å koordinere og hjelpe alle pasientene våre – fra det øyeblikket de har fått henvisning til sykehuset kan de ta kontakt med oss, sier Anne Grete Gregersen, koordinator i Brønnøysund.

Forløpskoordinatorene skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten. De skal informere, veilede og gi råd til pasient og ev pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus. Samarbeid med kommunehelsetjenesten, som har egne koordinatorer i kommunene, er viktig.

Nye stillinger

Torsdag 6. juni møttes alle koordinatorene på Helgeland i Sandnessjøen for første gang, for å kurses i pakkeforløpene, riktig koding og for å bli kjent med hverandre.

- Dette er helt nye stillinger, så vi vet ikke helt hva koordinatorstillingen vil innebære – men vi har allerede blant annet fått spørsmål om hva som skal skje under behandlingen og hvem det er pasienten skal møte under behandling, forteller Lill-Grethe Johansen Kjønnås, koordinator i Mosjøen.

Kontakt oss

De nye koordinatorene for Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana har ulike bakgrunner. Vernepleiere, sekretærer, ergoterapeuter, sykepleiere og noen med egen utdannelse som helsekoordinator. De håper du som pasient tar kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand. I brevet du får fra sykehuset vil det stå hvordan du kontakter dem, i tillegg finner du informasjonen på nettsidene. 


Kontaktinformasjon:

Forløpskoordinatorer psykisk helse og rus