- Et spesielt fagfelt som krever høy teknologisk kompetanse

Medisinteknikere er en viktig fagressurs det er vanskelig å rekruttere til. Nå hospiterer Roger Bjørkås fra UNN på Helgelandssykehuset.

Roger Bjørkås og Bjørn Kjærstad
F.v. Roger Bjørkås og Bjørn Kjærstad.
- Det er et spesielt fagfelt, og en veldig interessant jobb. Spesielt de 5-10 første årene, smiler medisintekniker Roger Bjørkås. 

Han jobber til daglig ved UNN Narvik, men er i Helgelandssykehuset på hospitering og som vikar. Det var behov for å styrke bemanningssituasjonen spesielt på Mo på grunn av ledige stillinger. Avdelingsleder for Medisinteknisk avdeling i Helgelandssykehuset Bjørn Kjærstad henvendte seg til sine kolleger og medisintekniske ledere i Helse Nord med forespørsel om noen kunne hjelpe i en periode fremover. 

- Jeg fikk da positivt svar fra UNN som gjerne ville bistå, og kunne i en periode avse Roger. Dette er veldig positivt.

Sårbart fagfelt

En medisintekniker jobber med service og vedlikehold av medisinteknisk utstyr, det vil si blodtrykkapparater, operasjonsutstyr, røntgenapparater, hjertestartere, dialysemaskiner med mer. Alle disse apparatene får periodevis vedlikehold, for påse at de virker som de skal. I tillegg er også medisinteknikerne involvert i innkjøp og ulike typer prosjekter – som utbygging av ny operasjonssal, eller digitaliseringsprosjekter.

Medisinteknisk fagområde opererer i små fagmiljø der det er vanskelig å rekruttere kompetanse. Det er sårbart når noen slutter. Derfor er det viktig å styrke fagmiljøet på tvers av geografiske grenser – ikke bare på Helgeland, men i hele Helse Nord. 

- Det er en veldig høyteknologisk jobb, som har mange fagfelt i seg. Medisinteknikere kan ha ulik bakgrunn, i hovedsak elektronikk-ingeniører/teknikere, men felles er at de må få godkjenning og den kan de først få etter tre år på et sykehus, forklarer Kjærstad.

Ønsker mer hospitering

Han ønsker seg gjerne mer hospitering helseforetakene imellom, og han og Bjørkås er enige om at det er mange fordeler med hospitering. 

- Det er alltid interessant å se hvordan andre helseforetak utfører oppdraget, en kan lære seg nye typer utstyr og maskinvare, og ikke minst dra erfaringer på ulike måter å gjøre ting på.

Medisinteknikere fra Sandnessjøen og ev. Mosjøen skal også avhjelpe situasjonen på Mo. 

- Vi synes det er kjempespennende at Roger Bjørkås fra UNN Narvik vil hospitere hos oss fremover mot sommeren. Arbeidssted vil være Mo i Rana, men i denne perioden vil også medisinteknikere fra Sandnessjøen arbeide ved Mo slik at nettverk og kompetansedeling blir bredest mulig, sier eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen.