- For pasientene betyr dette økt pasientsikkerhet

Helgelandssykehuset har nå som første helseforetak i Helse Nord tatt i bruk det nye, oppgraderte pasientjournal-systemet DIPS Arena. - Dette betyr økt pasientsikkerhet. Det er derfor også en stor dag for pasientene, sier medisinsk direktør i Helgelandssykehuset Fred Mürer.

DIPS
Fv. medisinsk direktør, Fred Mürer, prosjektleder for DIPS Arena, Tom Dahlberg, administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir og regional prosjektleder, Heidi Johansen.

​Gjennomføringen og overgangen til det nye systemet har gått svært bra. Det er kritisk at helsepersonell har tilgang til pasientinformasjonen i DIPS, og med oppgraderingen til DIPS Arena har Helgelandssykehuset nå fått et mer moderne, brukervennlig og fleksibelt system. Det nye pasientjournalsystemet betyr økt pasientsikkerhet.

Innføringen ble gjennomført til tross for mange innlagte pasienter i Helgelandssykehuset og utfordringene som følger med en pandemi. Innføringen av DIPS Arena er og har vært et omfattende IT-prosjekt. Helgelandssykehuset er først i Helse Nord, og har nå brukt mange uker på kursing og opplæring av de ansatte.

Et lagspill på høyt nivå

- Utfordring med opplæringen er at vi ikke har fått samlet de ansatte på kurs, men stort sett må bruke digitale løsninger, som webinar og e-læring. De ansatte har likevel klart å ta til seg løsningen og er nå i full gang med å bruke løsningen. Det har gått som planlagt og ønsket, sier prosjektleder i Helgelandssykehuset Tom Dahlberg.

Det er gode støtteordninger for de ansatte, med egen portal for opplæringsmateriell, og 40-50 personer i oppstartsstøtten. Regional prosjektleder Heidi Johansen fra Helse Nord FRESK tror at mye av suksesskriteriene ligger i at alle har jobbet sammen som et lag – det lokale prosjektet i Helgelandssykehuset, Helse Nord IKT, Helse Nord FRESK, DIPS og regional forvaltning.
- Det er en suksessoppskrift at vi har vært ett lag med samme mål– og at vi er et lag på alle nivåer, sier Johansen.

Heidi og Tom

Regional og lokal prosjektleder; Heidi Johansen og Tom Dahlberg. I bakrunnen DIPS, HN IKT og lokalt støttepersonell ved Kåre Flø, DIPS fra Oslo, Anne Norum fra operasjon Mo i Rana, Marit Henriksen, Helse Nord IKT i Tromsø og Dan Søvfester Andersen fra Helse Nord IKT i Hammerfest.

Som første helseforetak i Helse Nord har Helgelandssykehuset tatt den største risikoen, og supportapparatet er derfor godt bygd opp med ressurser fra Hammerfest i nord til Oslo i sør. I tillegg har Helgelandssykehuset eget lokalt støtteapparat for alle de ansatte som nå daglig skal jobbe og manøvrere i et nytt system. Johansen sier hun og de andre i supporteamet som har kommet til Helgeland i denne perioden har blitt svært godt tatt imot av Helgelandssykehuset.

- De ansatte er blide og positive, og tar det positive med det negative. Jeg er veldig imponert over hvordan vi har blitt tatt imot. Det er smil overalt, og innstillingen er at dette ønsker vi å få til.

At dere klarer dette midt i en pandemi er en bragd. Vi er veldig glad og imponert. Stor takk til alle sammen. Nå står vi mange skritt nærmere én journal i nord.

 Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF 

Også adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir mener dette prosjektet har vært et godt lagspill– og at det lett kan sees i sammenheng med alle av Helgelandssykehusets verdier.

- Alle har levert kvalitet i det arbeidet de har gjort. Det er kvalitet i alle ledd. Det neste er respekt. Alle har vist respekt for hverandres roller og det har skapt trygghet og ført til en god gjennomføring. Som leder så blir man mektig imponert og samtidig rørt over det dere her har fått til. Jeg vil takke alle ansatte, og jeg skulle gjerne gitt blomster til hver og en. Men det blir prosjektlederne Tom Dahlberg og Heidi Johansen som får hver sin bukett, sa Hulda på feiringen onsdag, der ansatte fikk servert kake i kantinene.

Helgelandssykehuset en suksesshistorie

Eierdirektør Hilde Rolandsen fra Helse Nord RHF gratulerte også Helgelandssykehuset med dagen.
- Helgelandssykehuset er først ute og det er bare å gratulere med dagen. Det har vært en lang vei, og jeg vet det har vært et lagspill som vi skal være veldig stolt av. Jeg har inntrykk av at prosjektledelsen og ledelse ved Helgelandssykehuset har håndtert dette på en forbilledlig måte. At dere klarer dette midt i en pandemi er en bragd. Vi er veldig glad og imponert. Stor takk til alle sammen. Nå står vi mange skritt nærmere en journal i nord, sier Rolandsen.

Det regionale prosjektet skal nå fortsette utrullingen av DIPS Arena i Helse Nord, og neste helseforetak ut er Nordlandssykehuset. Heidi Johansen sier Helse Nord har fått med seg mange lærepunkter fra Helgelandssykehuset som blir viktige for arbeidet framover.
- I stort har dette gått kjempebra, og for oss er utrullingen av DIPS Arena i Helgelandssykehuset en suksesshistorie. Mitt ønske er at Helgelandssykehuset skal bli et utstillingsvindu for dere er framoverlente og interesserte i prøve ut ny funksjonalitet. Med Arena-grunnmuren på plass har vi mange muligheter.

For Helgelandssykehuset så har lærdommen med innføringen av et stort system i hele foretaket også vært veldig viktig for fremtidige store prosjekter, og tar med seg erfaringene inn i arbeidet med det neste prosjektet som omhandler elektronisk kurve. Også erfaringene med digital opplæringen tar Helgelandssykehuset med seg til neste innføring.
- Vi har stor gjennomføringsevne selv om vi er et lite helseforetak, sier prosjektleder Tom Dahlberg.

Viktig milepæl for DIPS

Lagspillere og samarbeidspartnere Helse Nord IKT og DIPS er også svært fornøyde med innføringen. Helse Nord IKT ser nå fram til å ta ut hele potensialet til DIPS Arena. Adm.dir. i Helse Nord IKT Oddbjørn Schei har sjelden sett en så sømløs integrering av et nytt system.
- Vi forventet økt trykk til vår helpdesk, som ikke kom. Nå skal vi ta læring av Helgelandssykehuset når vi tar dette videre i de andre helseforetakene i Helse Nord. DIPS Arena er en kraftig plattform, og vi kan lage gode brukeroppsett for klinikere – og i god dialog med klinikere, sier Schei.

Adm. dir. i DIPS Kolbjørn Haarr sier dette er en stor og viktig milepæl for dem.
- Vi jobber hver dag for å få fram gode produkter for pasientene. Jeg har jobbet i vel 30 år med innføring av forskjellige IT-systemer, og jeg har aldri sett et prosjekt der samarbeidet har gått så bra, og der resultatet har vært så vellykket. Dette er en stor og viktig milepæl for oss. Nettopp at det er i Helse Nord det skjer er for oss symboltungt, det var her det startet, sier Haarr.