Koronapandemien:

- Grunn til forsiktig optimisme

Helgeland har så langt vært forskånet for dystre korona-tall. Det har gitt Helgelandssykehuset tid og anledning til å forberede seg godt. – Vi er forberedt på å møte en smittetopp, men håper selvsagt at en topp blir så lav og kortvarig som mulig, sier fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm.

Øvelse, korona-pasient
Bilde fra en øvelse ved Helgelandssykehuset Mosjøen

​Mens samfunnet sakte, men sikkert åpner opp igjen er det økt oppmerksomhet rundt det såkalte reproduksjonstallet – det vil si hvor mange en covid-19-smittet smitter videre til. Klarer man å holde dette tallet så lavt som mulig synker antall smittede og presset på helsetjenestene blir mindre. I dag er dette tallet 0,6. Folkehelseinstituttet spår at tallet vil fortsette å synke, men advarer mot å tro at pandemien er over.

Trening og kommunikasjonsflyt

- I Helgelandssykehuset har vi planlagt, omrokert og trent helt siden beredskapen ble høynet i slutten av februar. Senest denne uken testet vi ut det ombygde Widerøe-flyet som kan flytte smittede pasienter i kuvøse. Øvelsen foregikk i samarbeid med Nordlandssykehuset, og er et godt eksempel på hvordan sykehusene planlegger og jobber sammen i denne situasjonen, sier Bukholm. Hun trekker også fram det tette samarbeidet med kommunene på Helgeland i arbeidet med testing, smittevern og andre tiltak i forbindelse med pandemien. – I en beredskapssituasjon handler mye om kommunikasjonsflyt mellom ulike nivåer. Vi har hatt en god dialog med kommunene hele veien, sier Bukholm.

Forsiktig optimisme

Når Helgelandssykehuset planlegger og forbereder er det ut fra to ulike scenarier. I det mildeste scenariet vil det være 10 respiratorpasienter samtidig, i det mest alvorlige scenariet vil det være 20. Begge disse scenariene forutsetter en langt høyere smittespredning enn det vi ser i Norge i dag. Fagsjefen mener det er grunn til å ha et betinget håp om at trykket ikke vil bli så altfor stort. – Det er verdt å legge merke til at de stipulerte tallene og de reelle tallene vi registrerer på landsbasis ikke avviker så mye. De prognosene det opereres med nå gir en grunn til forsiktig optimisme, sier Bukholm.

Forberedt

- Vi er godt forberedt til å håndtere det mildeste scenariet forutsatt at det ikke strekker seg over for lang tid. Skulle vi komme i en situasjon der vi har 20 respiratorpasienter vil vi ha store utfordringer med kapasiteten, først og fremst når det kommer til bemanning. Derfor er det så viktig at vi alle også i fortsettelsen gjør alt vi kan for å holde smittespredningen nede, at vi følger råd og retningslinjer som blir gitt fra myndighetene og at vi fortsetter den gode vanen med å vaske hendene ofte. Det er enkle ting som skal til, men samtidig så lett å glemme. Det er mye snakk om topp og kurver, så for å trekke en sammenlikning mange på Helgeland kjenner så bare tenk på en topptur: Jo brattere det er, desto mer slitsomt, uoversiktlig og potensielt farlig. Vi ønsker oss en sommer og høst som tar oss inn i et oversiktlig landskap der vi ser den slake toppen i god tid og kan planlegge et godt og trygt rutevalg, sier Bukholm.