Samhandlingskonferansen Helgeland 2018

- Med takt og tone kan det bli musikk!

Han beskrev det så godt, Lasse Gustavson, hvordan samhandling rundt pasienten kan oppleves som en dans der alle faller inn i rytmen, eller som en hakkete forestilling preget av usikkerhet og konfrontasjon. Hvordan skal de ulike aktørene i helsetjenesten finne tonen, skape musikk? Det var tema under Samhandlingskonferansen Helgeland 2018.

Lasse Gustavsson
- Du merker et menneskes intensjon. Nærvær, medmenneskelighet og kjærlighet lindrer smerte, sa Lasse Gustavson, som snakket av egen erfaring som hardt brannskadd.

​Nærmere 250 deltakere fra sykehus, primærhelsetjeneste, brukerorganisasjoner, fylkeskommune, direktorat og departement deltok under årets Samhandlingskonferanse på Helgeland. Ett tett og variert program satte samhandlingsutfordringene under lupen fra ulike ståsted; både det som er vrient og vanskelig, men også det som fungerer godt. Mange av foredragsholderne tegnet også et framtidsbilde der økte forventninger fra brukerne, ny teknologi, negativ demografisk utvikling og endret sykdomsbilde kommer til å utfordre helsetjenesten og måten vi samarbeider på.

Rønjum

- Djevelens utsagn i møtet med Faust kan gjerne snus på hodet når det kommer til leverandører av digitale helsetjenester: «Jeg er kraften som vil godt, men som gjør vondt», sa Eirik Havfer Rønjum da han snakket om utfordringer og muligheter med digitalisering av helsesektoren.

- Alle vil det samme

- Det har vært to veldig givende dager. Det foregår så mye og finnes så mange parallelle samhandlingstilbud som er veldig relevante for meg å vite noe om i min jobb som fastlege. Spesielt lavterskeltilbudene innen psykisk helse og rus sier Anne Lise Skonseng Sætermo fra Rana Lokalmedisinske senter. Hun støttes av sin kollega Silje Røssvoll, som fremhever foredragene av Lasse Gustavson og Eirik Havfer Rønjum.

– Rønjum viste hvilke muligheter som ligger i digitalisering og utvikling av pasientrettede tjenester, det er kjempespennende. Lasse Gustavsons foredrag var helt magisk. Hans måte å snakke om kommunikasjon på er noe jeg tar med meg, ikke bare på jobb og i møte med pasientene, men også hjem og i livet for øvrig. Jeg sitter med en veldig sterk følelse av at alle vil det samme. Alle ønsker å skape en best mulig tjeneste for pasienten, sier Røssvoll.

Fastleger

Travle fastleger til daglig, men de angret ikke på at de satte av tid til Samhandlingskonferansen, Anne Lise Skonseng Sætermo og Silje Røssvoll: - Relevant og nyttig. Det er verdifullt å bygge nettverk og bli kjent med andre tjenester, mener de to.

Tilbud og samhandling innen psykisk helse og rus var et gjennomgangstema i flere av foredragene, og Yngve Osbakk fra Fylkesmannen i Nordland pekte på et økt kommunalt ansvar for denne pasientgruppa. – Den forventede veksten i behov må i størst mulig grad finne sin løsning i kommunene.

Han høstet også applaus for sitt ønske om fortsatt desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.

Helse Nord, Helgelandssykehuset, Fylkesmannen i Nordland og Helse- og omsorgsdepartementet representert ved Kristian Fanghol, Hu

Helse Nord, Helgelandssykehuset, Fylkesmannen i Nordland og Helse- og omsorgsdepartementet representert ved Kristian Fanghol, Hulda Gunnlaugsdottir, Yngve Osbakk og Maria Jahrmann Bjerke

- Møt oss med respekt

Kitt-Anne Jorid Hansen fra RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) delte sine erfaringer om møtet med helsevesenet på en ærlig og likefram måte.

– Møt oss med respekt, se oss for de menneskene vi er – ikke som ei ensartet gruppe, men like forskjellige og mangfoldige som alle andre, oppfordret hun.

Å møtes rundt bordet er en verdi i seg selv. Her deltakere fra kommuner og sykehus i Vefsn, Rana, Alstahaug.

Å møtes rundt bordet har en verdi i seg selv. Her deltakere fra kommuner og sykehus i Vefsn, Rana og  Alstahaug.

Alle innspill og spørsmål til panelet tas med videre

På dag to ble deltakerne tilfeldig plassert på runde bord, der de kunne diskutere og levere inn skriftlige spørsmål om samhandling i pasientforløp. Disse spørsmålene ble brukt til å stille spørsmål til et panel samme dag. Det kom mange spørsmål til panelet, og det ble ikke tid til alt - men alle spørsmål videresendes til OSO (Overordnet samarbeidsorgan) som tar dette videre i sitt arbeid.

Panelet

I panelet satt f.v. Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset, Julia Gruben, Rana kommune, Britt Pettersen, Hattfjelldal kommune, Raymond Dokmo, Helse Nord RHF, Anette Fosse, Rana kommune og Dag Ole Aanderbakk, Helgelandssykehuset. Panelet ble ledet av kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset Tore Bratt.

Mye å snakke om: Fastlege i Rana, Anette Fosse, kommunelege i Hattfjelldal Britt Bleunfeldt Pettersen og adm. dir. i Helgelandss

Mye å snakke om: Fastlege i Rana, Anette Fosse, kommunelege i Hattfjelldal Britt Bleunfeldt Pettersen og adm. dir. i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir

Stand

Farmasøyt Iselin Elvheim fra Helgelandssykehuset/Sykehusapotek Nord hadde fokus på legemiddellister. Hun var en av mange som hadde stands på konferansen.

stand

Ke e vekti før de? Vefsn kommune hadde stand om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

- Stor takk til alle som deltok på konferansen

Samhandlingssjef i Helgelandssykehuset, Knut Roar Johnsen, mener Samhandlingskonferansen viser hvilket potensiale som ligger i god samhandling mellom de ulike nivåene i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi har fått utelukkende gode tilbakemeldinger etter konferansen, både fra deltakerne og foredragsholderne. De som kommer utenfra gir uttrykk for at de er imponerte over det vi får til på Helgeland. Vi samhandler allerede godt på mange områder, og vi har en solid grunnmur å bygge videre på – jeg vil sende en stor takk til alle som bidro, og til alle som deltok på konferansen. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Johnsen.

Hulda og Knut Roar

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir og samhandlingssjef Knut Roar Johnsen