HELSENORGE

- Sandnessjøen har høy måloppnåelse på en lidelse der rask behandling er avgjørende

Helgelandssykehuset Sandnessjøen er best i nord på måloppnåelse av kvalitetsindikatorer på hjerneslag.
- Dette er flott for Helgelandssykehuset, og det er veldig gledelig at Sandnessjøen har høy oppnåelse på alle indikatorene på behandling av en lidelse hvor rask behandling er av avgjørende betydning, sier fagsjef i Helgelandssykehuset Ida Bukholm. 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Helgelandssykehuset Sandnessjøen har høy måloppnåelse på alle 11 kvalitetsindikatorer, og er altså best i Helse Nord, og det er kun to andre helseforetak som kan vise til dette gode resultatet nasjonalt. Helgelandssykehuset Mosjøen og Mo har også høy måloppnåelse på de fleste av kvalitetsindikatorene, men Sandnessjøen ligger på topp sammen med Hamar og Ålesund. 

Kvalitetsindikatorer det måles på er for eksempel andel pasienter som er trombolysebehandlet, trombolysebehandlet 40 minutt etter innleggelse, andel pasienter utskrevet med blodtrykkssenkende medikamenter m.v. 


Høy kvalitet på slagbehandling

Norsk hjerneslagregister (NHR) er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag, og er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). Det er en lovpålagt oppgave å innrapportere pasienter med akutt hjerneslag i Norsk hjerneslagregister, og registreringen krever ikke samtykke. Alle pasienter innlagt i norske sykehus med diagnosen akutt hjerneslag skal innregistreres.

I årsrapporten fra Norsk hjerneslagregister (NHR) kan vi lese at resultatene de siste årene viser at slagbehandlingen i Norge er av høy kvalitet. I 2019 var det i Norge 9022 hjerneslag. NHR gir informasjon om:
  • Hvem som får hjerneslag (alder, kjønn, risikofaktorer).
  • Hvordan de som rammes av hjerneslag behandles (kvaliteten på behandlingen og om nasjonale retningslinjer følges).
  • Hva som oppnås ved behandlingen (status 3 måneder etter hjerneslaget inkludert pasientopplevde vurderinger).