Helsefagarbeidere fast ansatt på operasjon

- Stortrives på jobb

Linn Cicilie Waade og Trine Marita Aspvik er utdannet helsefagarbeidere og har nå fått faste stillinger ved operasjonsavdelingene i Sandnessjøen og på Mo. Stillingen i Mosjøen skal snart lyses ut. 

Linn Cicilie
- Jeg stortrives på jobb. Det er et godt arbeidsmiljø og en variert arbeidshverdag. Jeg lærer noe hele tiden og får nye utfordringer daglig, sier Linn Cicilie.

Linn Cicilie Waade har jobbet i 20 år i helse og omsorgstjenesten i Dønna kommune. ​I april 2021 fikk hun en av tre prosjektstillinger i Helgelandssykehuset og har i dag fått fast stilling som helsefagarbeider ved Akuttmedisinsk klinikk, og operasjonsstua i Sandnessjøen.

​- Jeg stortrives på jobb. Det er et godt arbeidsmiljø og en variert arbeidshverdag. Jeg lærer noe hele tiden og får nye utfordringer daglig, sier Linn Cecilie.

Trine Marita Aspvik på Mo trives også veldig godt. Hun har 18 års erfaring fra hjemmetjenesten i Rana kommune, og fikk den faste stillingen på operasjonsavdelingen på Mo. Hun anbefaler gjerne andre helsefagarbeidere om å søke den ledige stillingen i Mosjøen. 
- Ja absolutt! Det er helt unikt dette, og jeg føler meg kjempeheldig som får sjansen, sier hun, og beskriver jobben som innholdsrik med mange varierte arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, sterkt samhold og bred tverrfaglighet. 


Trine Marita

Trine Marita Aspvik på Mo anbefaler andre helsefagarbeidere å søke. - Det er helt unik dette, og jeg føler meg kjempeheldig som får sjansen.

Stort behov​​
Oppgavene som helsefagarbeiderne gjør frigjør operasjonssykepleierne fra en del viktige forefallende oppgaver, som å klargjøre operasjonssalen før operasjoner med å legge frem utstyret kirurgene trenger, se over lagerbestilling, pakke opp utstyr, og ikke minst hjelpe til med å ta vare på pasienten. De har også oppgaver på sterilsentralen.

Det å få inn en helsefagarbeider i et etablert miljø hvor dette var nytt bydde på litt skepsis i starten. 
- Ja, det er fullt forståelig når det kommer inn en helt ny rolle. Men det har gått seg fint til og vi fungerer veldig godt sammen på avdelingen, sier en fornøyd Linn Cicilie, som har funnet sin plass i operasjonssalen.  

Trine Marita har jobbet mye på sterilsentralen men skal nå få mer utvidete oppgaver, som hun gleder seg til. Blant annet leiring, som er å sikre at pasienten ligger riktig og godt på operasjonsbordet. Hun har fått være med på keisersnitt, kikkhullsoperasjon og fjerning av plater og nagler. 

Helsefagarbeiderne har allerede et godt grunnlag
​Operasjonssykepleier og fagansvarlig Gry Selnes i Sandnessjøen forteller at prosjektet ble startet i fjor. Fagansvarlige fra Mo, Mosjøen og Sandnessjøen laget et godt undervisningsopplegg, og møttes flere ganger. Kurset ble holdt i mai. 
- Vi er veldig glade for at dette kom, det er veldig nyttig og behovet er stort. Det frigjør oss fra mange forefallende oppgaver​. Helsefagarbeiderne har allerede et godt grunnlag med den utdannelsen og erfaringen de har med seg, forteller Gry.

Kurset fokuserte på hygiene i en operasjonssal, ivaretakelse og mottak av pasient, utstyr og prosedyrer. I starten hadde de kontakt med Ahus (Akershus universitetssykehus), som hadde gjort noe lignende. 

Helsefagarbeiderne kan søke seg videre på to-årig videreutdanning med praksis på egen arbeidsplass, der de kan velge mellom sterilteknikk eller kirurgisk virksomhet.

Dette er bare begynnelsen. Vi trenger alle

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir

​Bare begyn​nelsen

- Dette er rett satsing. Spesialisthelsetjenesten og omsorgssektoren er i stadig omstilling, og dette viser at Helgelandssykehuset klarer å omstille seg og se på riktig oppgavefordeling mellom yrkesgruppene. Dette er bare begynnelsen. Vi trenger alle, sier administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.