- Vår viktigste oppgave er å være et talerør for brukerne

Anne Lise Brygfjeld har jobbet og engasjert seg innen helse- og omsorgssektoren hele livet. Nå er hun nyvalgt leder av brukerutvalget på Helgelandssykehuset. Hun vil bruke sitt verv til å få til positiv endring.

Brukerutvalget 2018
Brukerutvalget 2018: Bak f.v. Einar Moen, Rigmor Røberg, Vigdis Svaleng, Tove Linder Aspen, Alf Tjønna, Knut Roar Johnsen (samhandlingssjef). Foran f.v. Ellen Sara Sparrok Larsen, Anne Lise Brygfjeld, Tove Lill Røreng Falstad (sekretær) og Andreas Lund.


Anne Lise bor i Bryggfjelldalen i Korgen, hun er gift og har tre barn. I 1998 ble hun og mannen fosterforeldre til et lite barn med lett utviklingshemming. Barnet slet med mange diagnoser og har hatt store helsemessige utfordringer gjennom hele oppveksten.
- Det førte til at vi gikk ut og inn av sykehus og andre helseinstitusjoner, og det har vi gjort i snart tjue år. Jeg har på den måten blitt godt kjent med helsevesenet fra et brukerperspektiv, forklarer Anne Lise.

Det førte til at hun engasjerte seg og ble medlem av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) og i dag er hun leder for lokallaget i Hemnes. I Hemnes sitter hun også i kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Begge siden 2005.
- Jeg har alltid vært opptatt av å ivareta de svakeste, og det var helt naturlig for meg å engasjere meg der, sier hun.

Anne Lise Brygfjeld
Anne Lise Brygfjeld

Selv har Anne Lise diabetes. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i diabetessykepleie, og har arbeidet i mange år med utviklingshemmede. Senere har hun også arbeidet som sykepleier ved sykehjem, og hun har også litt over et år på kirurgisk avdeling på sykehuset i Sandnessjøen.

- Mye kompetanse i Brukerutvalget

I brukerutvalget for Helgelandssykehuset har Anne Lise allerede sittet siden 2016 som vanlig medlem. I samme periode har hun vært nestleder i styret for Sykehusapotek Nord. Som brukerrepresentant for sykehuset og apoteket har hun fått være med i flere spennende prosjekter. Disse erfaringene tar hun med seg.

- Vi hadde en dyktig leder i Sissel Brufors forrige periode. Jeg tar med meg det jeg lærte av henne og vil videreføre det gode arbeidet som hun utførte, sier Anne Lise.

- I det nye brukerutvalget på Helglandssykehuset har vi medlemmer med mye kompetanse og jeg ønsker at vi i samarbeid skal bruke den kompetansen til det beste for brukere av Helgelandssykehuset. Selvfølgelig forutsetter jeg at vår brukerstemme blir hørt og våre forslag blir tatt hensyn til.

Brukerutvalget består av medlemmer fra mange ulike brukerorganisasjoner, som kreftforeningen, FFO, mental helse og eldrerådet. Anne Lise er spesielt glad for at det nye utvalget også har på plass en ung samisk representant. De har hatt ett møte så langt, og i første omgang kommer de til å bruke tid på å gjennomgå mandatet og bli kjent med den jobben de er satt til.

- Jeg ønsker å være en leder som engasjerer brukermedlemmene. Vi skal fordele oppgaver og oppfordre hverandre til å følge med på det som skjer på sykehuset. Vår viktigste oppgave er å være et talerør for brukerne.

Anne Lise vil være med å påvirke beslutninger, og vil at brukerutvalget skal komme tidlig inn i prosesser. Hun legger også vekt på at alle i brukerutvalget representerer alle brukerne, og ikke bare egen organisasjon/pasientforening.
- Brukermedvirkning er viktig og en ressurs – bare de som har følt det på kroppen vet hva en trenger. Medbestemmelse gir oss en følelse av verdighet, som i seg selv er viktig.

Hun sitter i styret i Helgelandssykehuset, som leder av brukerutvalget har hun talerett men ikke stemmerett.
- Jeg kommer til å delta på styremøtene, det er viktig for meg å ha en kontinuerlig oversikt over driften av Helgelandssykehuset.

Kontakt med brukerne

Brukerundersøkelser på opplevd kvalitet i behandlingen gjennomføres årlig nasjonalt, og brukerutvalget jobber nå med å gjennomgå flere av disse.
- Å ha kontakt med brukerne er noe jeg har vært opptatt av de to årene jeg har sittet i brukerutvalget, sier Anne Lise.

Du kan ta kontakt med Anne Lise Brygfjeld og de andre brukerrepresentanter direkte.

Brukerutvalget

 Hvis du har en klage til sykehuset, er det egne prosedyrer for det.

Les mer om dine rettigheter