11,7 millioner til forskning i Helgelandssykehuset

Vi gratulerer ansatte ved Helgelandssykehuset som nettopp har fått tildelt kr 11,7 million til forskning fra Helse Nord. Tildelingen gjelder for perioden 2019 og fram til med 2023. For 2019 har vi fått tildelt kr. 2,43 millioner kroner. Vi gratulerer de alle, samt ledere som gjør denne forskningen mulig. Dette er en inspirasjon for andre ved Helgelandssykehuset!

Ph.d.-stipendiat Nina Mørkved ved Senter for psykisk helse og rus Mosjøen har fått tildelt penger over 4 år til sitt dr. gradsprosjekt «Barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser»

​Den ene tildelingen er til forskningsgruppen ved Nevropsykologisk avdeling ved sykehuset i Mosjøen. De har fått penger til et postdoktor prosjekt kalt «Deficits of inhibitory and attentional control in adult ADHD, and their improvement through neuromodulation». Prosjektleder er Tor Endestad, Helgelandssykehuset. Her skal det ansettes 100% postdoktor med oppstart i 2019. De har fått midler for drift i tre år. Prosjektet involverer et nært samarbeid med UiO, Psykologisk institutt og Sykehuset Vestfold.

Forskning på alle sykehusenhetene

Den andre tildelingen er til Ph.d.-stipendiat Veronica Hovind. Veronica arbeider ved sykehuset på Mo. Tittel for prosjektet er «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater». Prosjektleder er professor Barthold Vonen ved NLSH. Dette prosjektet fikk midler for 3 år.

Veronica Hovind

Veronica Hovind

Ph.d.-stipendiat Nina Mørkved ved Senter for psykisk helse og rus Mosjøen fikk tildelt penger over 4 år til sitt dr. gradsprosjekt «Barndomstraumer ved psykoselidelser og ruslidelser». Prosjektleder er professor Else-Marie Løberg ved Helse Bergen og UiB.

Ph.d.-stipendiat Runa Marie Andreassen ved sykehuset i Sandnessjøen fikk også tildeling til sitt dr. gradsprosjekt «Urinary orosomucoid – a better predictor of cardiovascular and renal disease than albuminuria». Prosjektleder er Marit Dahl Solbu ved Universitetet i Tromsø.

Runa Marie Andreassen

Runa Marie Andreassen

Det betyr at det er aktiv forskning på høyt nivå ved alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset, og at både somatikk og psykisk helse er jevnt representert.

Vi gratulerer de alle, samt ledere som gjør denne forskningen mulig! Dette er en inspirasjon for andre ved Helgelandssykehuset!