Ambulansen i Lurøy i drift igjen

Ambulansetjenesten i Lurøy (Tonnes) er igjen i permanent drift. Ambulansestasjonen ble stengt på grunn av sykefravær 29. juli.

 

​Stasjonen drives nå med innleide vikarer, og Helgelandssykehuset vil holde bilden i drift så lenge personellsituasjonen tilsier det.