AMK og legevakt med gode erfaringer i bruk av video i nødsamtaler

AMK Helgeland håndterer ca. 83 000 samtaler og Legevaktsentralen Helgeland ca. 39 000 samtaler i året. De har siden mai i fjor høstet gode erfaringer med bruk av video i nødsamtalene.

-  Med video kan vi vurdere enkelte hendelser bedre, og treffe bedre på tiltak. 

Daniel Haugland
 Sykepleier Daniel Haugland, operatør på legevakta 116117 og 113-sentralen, er en av flere operatører som erfarer stort utbytte med bruk av video i Helgelandssykehuset.

Det sier konst. avdelingsjef for AMK og legevaktsentralen Helgeland Jørgen Simensen.

- Dette er et nytt verktøy som gir operatørene en bedre måte å vurdere ​pasientene. Med samtitt vil vi kunne sette luftambulansen, legevaktsleger, ambulansepersonell og sykehusleger inn i videokonferansen slik at de kan få lik situasjonsforståelse, sier. Samtitt betyr at videoen kan sees av flere samtidig.  ​

For å starte en videooverføring sender operatøren en lenke til innringeren, som deretter bekrefter den. Videoløsningen benytter innringers mobilkamera og videostrøm er kun enveis.​

Daniel bruker video

Bildet viser bruk av video i 113/116117 med operatør Daniel Haugland

Store deler av legevakt- og 113-sentralene over hele landet har nå tatt i bruk video i nødsamtaler. Videoløsningen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ble overdratt til det offentlige høsten 2021. Ved årsskiftet var det gjennomført over 50 000 videosamtaler. ​

Stort utbytte allerede​

​På Helgeland tok legevaktene og 113-sentralen i bruk video i nødsamtaler i mai 2021. Store avstander og ruskete værforhold gjør verktøyet ekstra nyttig.

– Mange av øyene på Helgeland har ikke lege og det tar kanskje over en time å komme fram med båt- eller bil. Dersom været er dårlig, er det kanskje ikke mulig å komme fram i det hele tatt. Videoverktøyet blir da en erstatning for legebesøk, og vi kan se og veilede på avstand. Kanskje ser vi at skaden ikke er så alvorlig at vi trenger å sende ambulanse, og kan bruke ressursen et annet sted hvor den trengs enda mer, sier sykepleier Daniel Haugland, som er operatør både på legevakta og 113-sentralen.

Brukerne på Helgeland erfarer at de har stort utbytte av video som et verktøy for å få oversikt over et skadested og til å stille mer presise diagnoser. For eksempel ved brannskader har video vist seg nyttig for å vurdere alvorlighetsgraden.