Ann-Åse Baustad har fått Kongens Fortjenstemedalje

Ann-Åse Baustad har vært jordmor i Brønnøysund siden 1981 - i kommunen, fylkeskommunen og Helgelandssykehuset, frem til at hun gikk av med pensjon i desember. Hun har jobbet iherdig for kvinner og barns helse - for at fødetilbudet og helsetjenester skal være tilgjengelige på Sør-Helgeland. Gratulerer så mye!

Ann Åse Baustad

Foto: Rana Stene Simonsen

​For sin samlede jordmorgjerning og for sitt samfunnsengasjement innenfor frivillige organisasjoner som Norske kvinners sanitetsforening og idretten i Brønnøysund, ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje fredag 21. mai. 

Jordmødrene Ragna Stene Simonsen og Torill Buholm Paasche ved Helgelandsykehuset i Brønnøysund har brukt vel ett år på å få dette til. Det er en omfattende søknad, med bl.a. uttalelser fra mange personer.

- Det var det minste problemet, forteller Ragna - som har vært kollega med Ann Åse siden 1988. Ei tid var de bare to jordmødre, og det med flere vakter og uttrykninger da det var flere fødsler enn i dag.

- Vi er kjempestolte av henne, og det var også veldig artig at ei jordmor fikk denne medaljen, sier Ragna.

Medaljen ble utdelt av ordfører i Brønnøy kommune Eilif Trælnes, på vegne av Statsforvalteren i Nordland. Selve overrekkelsen fant sted fredag 21. mai. Helgelandssykehuset var representert ved overlege Margit Steinholdt, DMS-leder Sturla Ditlefsen og avdelingsleder fødestuen i Brønnøysund Louise Larsson.

Belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

Medaljen har portrettet av den regjerende kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften "Kongens fortjenstmedalje". Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert.