Revidert antidotliste

Antidotliste

Antidotlista for Helgelandssykehuset er revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

Lista for Helgeland er vurdert ut fra nasjonale anbefalinger, og med tanke på at vi har muligheten til å få antidoter fraktet mellom sykehusenhetene ved behov.

Oppdatert 2019:

Antidotlista (Excel)