Antidotliste

Revidert antidotliste

Antidotlista for Helgelandssykehuset er nå revidert og godkjent i legemiddelkomitéen.

​Informasjon er sendt ut til avdelingene som har denne beredskapen om at de må gjennomgå lista mot lager og oppdatere både med hensyn til preparat og mengder. Lista for Helgeland er vurdert ut fra nasjonale anbefalinger, og med tanke på at vi har muligheten til å få antidoter fraktet mellom sykehusenhetene ved behov.

Antidotliste Helgelandssykehuset 2017.xlsx