Arbeid som en del av behandling

Det er mye helse i å arbeide. Den erkjennelsen har fått Helgelandssykehuset, NAV og Rana kommune til å etablere et samarbeidsprosjekt rettet spesielt mot å hjelpe mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer ut i ordinært lønnet arbeid. Og det skal skje samtidig som de får behandling.

Jobbspesialister som skal arbeid med å få mennesker som sliter med psykiske lidelser og/eller rus ut i arbeid. Fra venstre: Jørgen Fagermo, Mai Britt Meisfjord og Vanessa Skagen.

- Vi har inngått en forpliktende avtale oss imellom for å få prosjektet Individuell jobbstøtte (IPS) opp å gå i Rana. Nå er tre jobbspesialister ansatt og i gang med arbeidet. I første omgang skal det jobbes med 50 brukere, forteller Elin Skevik, leder for NAV i Rana, på vegne av styringsgruppa for prosjektet.

Erfaringer fra Bodø

Prosjektet i Rana bygger på erfaringene man gjort med IPS i Bodø. En konferanse der Bodø-prosjektet ble presentert førte til at Helgelandssykehuset, NAV Rana og Rana kommune satte seg sammen og fort fant ut unisont at dette måtte være mulig å få til her også. Helsedirektoratet stiller med midler til prosjektet etter søknad, følger tett opp og stiller krav til resultater.

- Sett fra Helgelandssykehuset sin side er dette en viktig og riktig satsing. Å hindre frafall fra jobb og skole, og det å få mennesker med psykiske lidelser eller som sliter med rus, eller for den del begge deler, er helt i tråd med det som forventes at vi som spesialisthelsetjeneste skal gjøre. Det handler om god samhandling mellom oss tre som aktører rundt brukerne, sier Jeanette Pedersen, områdesjef for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset.

Tre jobbspesialister

Tre jobbspesialister er altså ansatt. De tre er Jørgen Fagermo, Mai Britt Meisfjord og Vanessa Skagen. De er ansatt i NAV og skal jobbe direkte med brukerne og mot mulige arbeidsgivere. Jobben består i å kartlegge brukerne og deres evner og muligheter, for så å koble dette mot en mulig arbeidsgiver.

- Målet er å få flest mulig av brukerne av tjenestene til Helgelandssykehuset, NAV og Rana kommune ut i vanlig jobb hvis de selv ønsker det og vil ha arbeid. På mange måter er dette nybrottsarbeid og utviklingsarbeid som vi sterkt tror vil gi resultater for målgruppa, nemlig de som sliter med psykiske lidelser og rus. Samordning og samhandling mellom oss er nøkkelen for å få det til. Brukerne får en mulighet samtidig som de får behandling av helsevesenet. For NAV sin del så erkjenner vi at vi nok ikke har vært gode nok til å ivareta denne målgruppa tidligere, sier Elin Skevik.

Styringsgruppe

Prosjektet består av en prosjektgruppe og en styringsgruppe. I styringsgruppa sitter Elin Skevik, leder for NAV i Rana, Jeanette Pedersen, områdesjef for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset, Ann Jord Virik, kommunaldirektør helse og omsorg i Rana kommune, Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef i Helgelandssykehuset og Hogne Haugjord, rådgiver i NAV Rana.

Les mer om psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset