Årets instruktør i traumesykepleie

Unni Andersen har vært en pådriver for traumekurs i Helgelandssykehuset siden 2013, og den jobben har blitt lagt merke til. Hun har nå fått nasjonal pris som årets KITS-instruktør.

Unni og Georg Andre

Unni Andersen er årets KITS-instruktør og stolt avdelingsleder Georg Andre Milne sier hun har gjort seg bemerket som en sterk pådriver for traumekurs i Helgelandssykehuset

KITS står for Kurs i traumesykepleie. Prisvinneren - fagsykepleier og traumekoordinator ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Unni Andersen, vil først og fremst  gjerne trekke fram samarbeidet mellom Mo og Sandnessjøen:
- Det er veldig godt samarbeid på Helgeland, på tvers av enhetene, og dette blir dratt fram som et godt eksempel nasjonalt. Neste kurs er i neste uke, der to instruktører fra Sandnessjøen kommer, sier Unni.

Hun har sammen med tre andre instruktører drevet fram KITS på Helgeland; Nina Henriksen (Mo), Geir Igeland (Sandnessjøen) og Jan Kristian Olsen (Sandnessjøen). I tillegg er det nå to nye instruktører: Martin Kvandal (Mo) og Jim Roger Fagerdal (Sandnessjøen).

På tvers av faggrupper

- Det geniale med KITS er at vi er mange faggrupper som møtes, fra anestesisykepleiere til bioingeniører. Alle får da samme grunnlag og kompetanse, og det blir lettere å samarbeide, sier Unni.

Kursene gir svært viktig kompetanse innen traumatologi som tilføres alle faggrupper innen traumeteam. KITS skal gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter i initialfasen, og er et obligatorisk kompetansekrav fra nasjonal traumeplan, som alle medlemmer av traumeteam (unntatt leger, som har andre krav) skal ha. Nasjonalt er det ca 180 instruktører utdannet av KITS som holder kurs lokalt på sine sykehus.

-   De som er på kurs gir også veldig positive tilbakemeldinger. De lærer mye om traumebehandling, i tillegg til at de får mer kunnskap om hverandres områder, sier Unni.:

-  Det er veldig hyggelig å få denne prisen. Det føles veldig ærefullt, og det motiverer til å fortsette å jobbe med dette. Dette er det artigste jeg gjør som sykepleier.

Gjort seg bemerket som pådriver
Avdelingsleder er stolt over det Unni har fått til.

-   Unni har gjort seg bemerket som en pådriver for traumekurs i Helgelandssykehuset. Hun var en av de første som ble utdannet til KITS på Helgeland.  Nå kjøres det to kurs i foretaket i året, fordelt på Mo og Sandnessjøen. Hun har også drevet fram BEST, både voksen og barn, sier avdelingsleder ved akuttmottaket på Mo, Georg Andre Milne.

Får prisen for engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt

I begrunnelsen for prisen står det at Unni er en faglig dyktig instruktør med gode pedagogiske egenskaper. Hun gjennomførte kurs i traumesykepleie i 2013 og instruktørkurset samme år. I 2014 ble første KITS-kurs holdt på sykehuset i Mo i Rana sammen med instruktører fra Sandnessjøen.

- Utmerkelsen tildeles Unni på grunn av hennes engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom KITS har sykehusene i Mo i Rana og Sandnesjøen fått til et godt samarbeid og kanskje bidratt til at noen barrierer mellom sykehusene har blitt brutt. Det er tydelig at Unni er stolt av å være KITS-instruktør og at KITS er viktig i hennes identitet som sykepleier. At Mo i Rana har hatt en stabil instruktørgruppe er et bevis på et godt miljø med en god kursleder, sa Knut Magne Koldstadbråten, leder for Nasjonal kompetansetjeneste i traumatologi, da han delte ut prisen på Nasjonal traumesamling.