AVLYST: Høstundervisning i smittevern til fastleger

Smitteverngruppa må dessverre avlyse den planlagte møteserien for fastleger, om smittevern og antibiotikaresistens. Dette beklager vi.

Antibiotikaresistens, multiresistente bakterier og screening er tema for høstundervisning i smittevern for fastleger.

Det settes av 15 min til diskusjon og spørsmål mellom hver bolk:

  • Antibiotikaresistens, farmasøyt, 45 min
  • Multiresistente mikrober, smittevernlege, 45 min
  • Screening, smittevernsykepleier, 45 min


Når og hvor:

  • Mo i Rana 29. august kl. 18.00 – 21.30
  • Mosjøen: 31. august kl. 18.00 – 21.30
  • Sandnessjøen: 5. september kl. 16.00 – 19.30
  • Brønnøysund: 7. september kl. 14.00 – 17.30

Det blir mulig å delta via telestudio enten 29. eller 31. august. Endelig invitasjon kommer i august.

Antibiotikaresistens en trussel mot moderne medisin

- Antibiotikaresistens er en av de største truslene mot moderne medisin. Økt bruk av antibiotika, og da særlig bredspekter antibiotika som brukes i sykehus, er en av årsakene til antibiotikaresistens, sier smittevernoverlege Elena Michaelidou.

Det er viktig at nasjonal faglig retningslinje følges og at smalspektrede antibiotika foretrekkes når de er likeverdige alternativ.  Det er nasjonale og regionale føringer på hvor mye antibiotikabruken skal reduseres.