Avvikler tilbud om sterilisering av menn

Fra og med 1. januar 2017 avvikles tilbudet med sterilisering av menn ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Henvisningene blir sendt til Helgelandssykehuset Sandnessjøen.