​Beate Aspdal blir ny enhetsdirektør

Helgelandssykehuset har ansatt Beate Aspdal som ny direktør for sykehusenheten i Mo i Rana. Hun kommer til sykehuset fra stillingen som direktør i Nord universitet, Nord-Trøndelag.

Beate Aspdal går fra Nord universitetet til Helgelandssykehuset.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i Helgelandssykehuset som direktør for sykehusenheten i Mo i Rana. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med både organisasjonen og ansatte, og håper jeg kan bidra positivt i Helgelandssykehusets videre utvikling, sier Beate Aspdal. Hun vil tiltre sin nye stilling senest 16. april.

Fra Lurøy

Beate Aspdal er opprinnelig fra Lurøy. Hun har en mastergrad fra Bedriftsøkonomisk institutt (BI), samt en mastergrad i kunnskapsledelse fra Copenhagen Business School.  Hun har solid ledererfaring fra kunnskapsbedrifter, blant annet Aetat, Trygdeetaten, NAV og HELFO.  De siste årene har Beate Aspdal vært direktør i Nord universitet sin avdeling på Levanger, tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Godt kvalifisert 

– Vi har med Beate Aspdal fått på plass en meget godt kvalifisert direktør for sykehusenheten i Mo i Rana. Jeg ser fram til å starte samarbeidet med henne ikke minst med tanke på de spennende årene vi har foran oss, og jeg tror hun vil passe inn og bidra godt i ledergruppen til foretaket, sier Per Martin Knutsen, direktør i Helgelandssykehuset HF.
Helgelandssykehuset HF hadde totalt 11 søkere til stillingen som direktør for sykehusenheten i Mo i Rana.

Riktig valg

- Vi hadde mange gode søkere til den ledige direktørstillingen, og jeg føler meg trygg på at vi har gjort et godt og riktig valg, sier Per Martin Knutsen, direktør i Helgelandssykehuset HF.