Bli trygg med proteseskolen

- Vi vil at pasientene skal møte forberedt, og at de er trygge når de drar hjem, sier spesialfysioterapeut Marthe Neshagen.
Pasientene til kne- eller hofteproteseoperasjoner kan også delta på proteseskolen via video, og tilbudet blir nå lagt merke til av andre helseforetak. 

Marthe Neshagen
- Vi får ryddet opp i en del bekymringer mange pasienter har før et slikt inngrep, sier spesialfysioterapeut Marthe Neshagen. Hun treffer du på proteseskolen.

På forrige proteseskole deltok i tillegg til pasienter også fagfolk fra Helse Førde. De hadde lest om Helgelandssykehusets bruk av videokonsultasjon, og de ønsker å starte opp proteseskole selv.

Er proteseskolen noe unikt for Helgelandssykehuset?

- Nei, flere og flere starter opp med dette. Bl.a. UNN og St.Olavs Hospital vet jeg har dette. Vi startet opp for ca. 6-7 år siden, pådriver var ortopedisk overlege Dag Johansen, forteller Marthe.

På proteseskolen, som varer ca. to timer, får pasienter og pårørende informasjon om operasjonen de skal gjennom. Ortopeden gir informasjon om operasjonen, anestesisykepleier eller anestesilege forteller om noe mange er engstelige for, nemlig bedøvelsen. I tillegg vil sykepleier fra kirurgisk avdeling være der for å si noe om forberedelser til operasjonen, og om avdelingen de skal legges inn på. I tillegg er fysioterapeuten med. 

Ivar Hansen

Ortoped Ivar Hansen informerer om hva som skjer under selve inngrepet.

Hvilken rolle har fysioterapeuten?

Fysioterapeuten forteller om viktige forberedelser pasienten bør gjøre før han eller hun kommer til sykehuset, og ikke minst hva de bør gjøre etterpå. 

- Vi snakker om hva vi gjør under innleggelsen, og hvordan det pleier å være for de fleste. Vi får ryddet opp i en del bekymringer mange pasienter har før et slikt inngrep. 

Noen er for eksempel redde for å gå i trapper, som de gjerne har hjemme i eget hus. Da kan vi fortelle dem at trapper ikke er noe problem, i tillegg så trener vi på å gå i trapper her på sykehuset før de drar hjem. Ingen trenger være redde for å bli utskrevet før de er klare for det. 

- Vi vil at pasientene skal møte forberedt, og at de skal være trygge når de drar hjem, sier Marthe.

Bevegelse er viktig

Det er mange forberedelser en pasient kan gjøre. Det er å tenke gjennom hvilke hjelpemidler de kanskje kan ha behov for hjemme etterpå - og skaffe det på forhånd. Det kan lånes hos hjelpemiddelsentralene i hjemkommunen. 

- Det er lurt å tenke gjennom hvordan det er å komme hjem som nyoperert, målet er at de skal kunne gjenoppta sine daglige gjøremål, sier Marthe, som understreker at det er viktig at pasienten prøver å holde seg aktiv før de kommer til operasjon. Det er utarbeidet et opplegg som heter AktivA, som fysioterapeutene anbefaler.

- Prøv å ta smertestillende slik at du kan være aktiv. Artrosen blir ikke verre av at du er i aktivitet, og så blir opptreningen etterpå mye enklere, lover hun. 

Smerte er et tema som også blir aktuelt etter operasjonen, og Marthe forteller at det er viktig at pasientene ikke gruer seg til øvelsene de skal gjøre.

- Det er viktig å ta smertestillende slik at de klarer å bevege seg. Etter utskrivelse anbefaler vi alle å få oppfølging av lokal fysioterapeut. Da trenger man veiledning i øvelser for å styrke muskulatur, samt øke leddbevegeligheten, sier Marthe.

Les mer om proteseskolen her

Videokonferanse 

Proteseskolen foregår på Mo, her operasjonene også skjer, men det er også mulig å følge proteseskolen via video/Skype. Det kan for eksempel avtales med nærmeste sykehus eller hos senteret i Brønnøysund, og så får de hjelp der til å bli med. Da kan de høre og se alle foredragene på proteseskolen, og pasientene og pårørende kan også stille spørsmål.

- Det har fungert veldig bra, vi har hatt pasienter med fra Brønnøysund og Bodø. De er aktive og stiller spørsmål. Det er også mulig å delta hjemmefra så lenge du har en mobil, nettbrett eller PC, sier Marthe.

I tillegg brukes videokonferanse for å undersøke pasienten av ortopeden, da med hjelp fra helsepersonell der pasienten er. I Brønnøysund er det fysioterapeut Anna Nyberg som assisterer ortopeden ved slike konsultasjoner. Det sparer pasienten for mange timers reising. 

Les mer om dette 

Helse Førde ser til Helgeland

Helse Førde deltok på siste proteseskole via video. De hadde lest saken med overlege Michael Strehle om konsultasjon over nett og tok kontakt med Helgelandssykehuset på grunn av det. Avdelingssjef Kari Anne Indrebø på ortopedisk avdeling i Helse Førde forteller at de både ønsker å samle pasienter i en proteseskole, samt bruke videokonferanse slik at pasienter slipper å ta fri fra jobb og reise langt.

- Vi har en stor mengde av begge disse operasjonene, både kne og hofte. Vi liker gruppedynamikken i å ha en skole, og vi håper å få på plass lignende i løpet av året, sier Indrebø – som også ser for å bruke videokonferanse i forbindelse med flere behandlinger etterhvert.

Helse Førde arrangerer et miniseminar om dette 14. juni, og da reiser Strehle på besøk for å holde sitt foredrag. 

- Vi håper på god hjelp fra Helgelandssykehuset framover, sier Indrebø.