Blir direktør i Finnmarkssykehuset

Siri Tau Ursin (57) er ansatt som ny direktør for Finnmarkssykehuset HF. Hun slutter som enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset 1. september.

Styret i Finnmarkssykehuset HF hadde et ekstraordinært styremøte i dag, der Siri Tau Ursin ble ansatt i stillingen. Hun kom til Helgelandssykehuset sist høst.

Ursin

- Jeg ble veldig godt mottatt på Helgeland av flotte og dyktige medarbeidere, og har en veldig spennende jobb som jeg trives veldig godt i, men jobben som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset er en av de mest spennende jobbene i helse-Norge. Det kunne jeg ikke si nei til, sier Siri Tau Ursin.

Hun betegner jobbyttet som å gå fra en drømmejobb til en annen.

- Helgelandssykehuset står foran store og krevende utfordringer. Samtidig må jeg si at de som får være med på å forme det nye Helgelandssykehuset er heldige. Her er alle muligheter til å være kreative og nytenkende og lage en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste til beste for befolkningen på Helgeland, sier Siri Tau Ursin.

Administrerende direktør i Helglandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, beklager at Helgelandssykehuset mister en svært kompetent leder.

- Siri Tau Ursin har utrettet mye på kort tid som enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene våre. Jeg forstår Siri meget godt når hun nå takker ja til jobben i Finnmarkssykehuset, og ønsker henne lykke til. Jeg ser fram til å få henne som direktørkollega i Helse Nord, sier Hulda Gunnlaugsdottir.