Blir prehospital direktør

Siri Tau Ursin (57) er ansatt som ny enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset. Hun er utdannet anestesilege, med mastergrad i «Health Management» og «Health Economics Policy and Management», og kommer til Helgelandssykehuset fra Helse Stavanger.

Siri Tau Ursin er ansatt som ny direktør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.

Siri Tau Ursin er ansatt som ny direktør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.

Den nye direktøren for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset er ikke ukjent med Nord-Norge. Etter fullførte medisinstudier i Bergen i 1986 tok hun hele turnustjenesten i Nord-Norge, før hun tok størstedelen av spesialistutdanningen i anestesi ved sykehusene i Bodø, Harstad og Tromsø. Etter dette vendte tilbake til Stavanger og Stavanger Universitetssykehus (SuS) der hun har jobbet som spesialist i anestesi.
Hun har vært både konstituert klinikkdirektør, avdelingsoverlege og avdelingssjef i Stavanger. De to mastergradene hun har er tatt i Australia og i England.

Interessert i ledelse

– Jeg er godt over gjennomsnittet interessert i ledelse, og spesielt interessert i helseøkonomi. Det blir spennende og utfordrende å lede, utvikle og drive de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset inn i en svært spennende tid der driverne er ny struktur og en teknologisk utvikling som gir uante muligheter, sier Siri Tau Ursin.

Begynner i desember

Tau Ursin har sittet både som leder av Norsk Overlegeforening og i sentralstyret til Legeforeningen, og hun leder Norsk Anesteologisk Forening.
Anestesilegen er gift  og har fire voksne barn og ett barnebarn. Hun begynner i stillingen 2. desember 2019.