Dag Hårstad ny styreleder i Helgelandssykehuset

Dag Hårstad (55) fra Trondheim er i dag utnevnt som ny styreleder for Helgelandssykehuset. Hårstad er administrerende direktør i Sykehusapotekene Midt-Norge.

Styret i Helse Nord RHF vedtok 15. mars nye styrer for helseforetakene i Nord-Norge. - Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er god på samarbeid og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF i en pressemelding.

To nye styremedlemmer

Den nye styrelederen i Helgelandssykehuset er også styremedlem i Avinor. Han har tidligere vært konstituert direktør i Sykehuset Møre- og Romsdal og administrerende direktør for rusforetaket i Midt-Norge. Hårstad erstatter Frode Mellemvik som styreleder. Foruten Hårstad er det to nye navn blant de eieroppnevnte styremedlemmene i Helgelandssykehuset: Eva Monica Hestvik, Mo i Rana (økonomidirektør i Mo Industripark) og Jonne Kalstad fra Bodø (fastlege).

Dag Hårstad
Dag Hårstad. Foto: Sykehusapoteket Midt-Norge

Det nye styret i Helgelandssykehuset:

  • Dag Hårstad, Trondheim (ny)
  • Tone Helen Hauge, Mosjøen, apoteker Mosjøen apotek
  • Paul Birger Torgnes, Brønnøysund, direktør Fjord seafood
  • Eva Monika Hestvik, Mo i Rana (ny), økonomidirektør Mo industripark
  • Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy, enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten
  • Jonne Kalstad, Bodø (ny), fastlege 
  • Jann Georg Falch, Bodø, rådgiver Helse Nord RHF

Se hvem som utgjør de øvrige styrene i Helse Nord

Styret i Helgelandssykehuset