Det blir desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

- Det er gledelig at vi endelig formelt kan si at VID vitenskapelige høgskole etablerer seg på Helgeland med ny desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen. Det er viktig for rekruttering til sykepleieryrket både i kommuner og i helseforetaket på Helgeland, sier adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Hulda Gunnlaugsdottir

- Gratulerer med dagen! Dette er en stor og viktig milepæl for Helgeland.  Hulda Gunnlaugsdottir

VID, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset HF har siden februar 2020 jobbet systematisk for etablering av ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Høgskolestyret for VID har 24.09.20 formelt besluttet å opprette et deltidstilbud innen sykepleie på Helgeland med oppstart høsten 2021.

- Gratulerer med dagen! Dette er en stor og viktig milepæl for Helgeland. Vi trenger å sikre kritisk kompetanse og rekruttering til kommuner og sykehus. Dette er et stort skritt i retning for å sikre kompetansen på Helgeland, sa adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir på dagens pressekonferanse. Hun takket også for godt samarbeid med VID og trakk fram regionrådene og kommunene.

- Dere hadde tro på prosjektet umiddelbart og tok godt imot våre henvendelser. 

- Sola skinner over Helgeland i dag

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug kommune, deltok på pressekonferansen på vegne av kommunene på Helgeland og som vertskommune, og han takket også Helgelandssykehuset og VID.

- Sola skinner over Helgeland i dag! Det er en fantastisk gledens dag. Alle kommuner har bidratt i sine respektive regionråd, og vi skal i framtiden bidra med gode kompetente studenter, sa Talseth, som også berømmer innsatsen til adm. dir. i Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir. 

Målet er å starte opp med 25 studenter på Helgeland fra høsten 2021, og deretter utrede videre potensiale for utdanningen. En undersøkelse blant potensielle søkere på Helgeland viste stor interesse for satsningen. Helgelandssykehuset HF har ledet prosjektet og vil ha prosjektledelsen ut året. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med kommunene på Helgeland, VID og øvrige samarbeidspartnere i prosjektet. 

Mål: Landets mest fleksible og fremtidsrettede sykepleierutdanning

Ambisjonen er å etablere landets mest fleksible og fremtidsrettede sykepleierutdanning, med potensial for å kunne etablere konseptet også i andre, tilsvarende distrikter. Fokuset i prosjektet har til nå vært todelt; den faglige utviklingen av en ny desentralisert utdanning og samtidig sikre finansiering til oppstart og drift. 

-Dette er et innovasjonsprosjekt på mange måter, og vi tror det er spennende for en student å være med på dette. Vi forventer også lære mye av dette samarbeidet. Med dette studietilbudet sikter vi oss blant annet inn på voksne etablerte mennesker som trenger et lokalt og fleksibelt utdanningstilbud. Det blir ikke dårligere enn et ordinært studieløp, tvert imot, men vi skal utvikle en modell som legger godt til rette for desentralisert utdanning på deltid, sa Bård Mæland, rektor ved VID vitenskapelige høgskole, som også takket alle gode samarbeidspartnere. 

Prosjektet har lykkes med å innhente om lag 10 millioner kroner i ekstern finansiering fra ulike kilder, i tøff konkurranse med andre innovasjons- og utdanningsprosjekter. En viktig suksessfaktor for tildelingene har vært at prosjektet er solid rigget og i godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og med VID som utdanningsaktør. 

Se også: 
VID etablerer desentralisert utdanning i sykepleie på Helgeland – vid.no