Helgelandssykehuset 2025

Dialogkonferanse 3. desember

Mandag 3. desember arrangeres den andre dialogkonferansen om framtidas sykehusstruktur. På konferansen presenterer den eksterne ressursgruppa sin foreløpige rapport. Konferansen blir streamet.

​Dialogkonferansen, som er felles for ansatte, brukerrepresentanter og deltakere fra kommunene, arrangeres på Fru Haugans Hotel i Mosjøen mandag 3. desember. Konferansen er for spesielt inviterte, men alle som ønsker det kan følge møtet via Helgelandssykehusets nettsider.

På dialogkonferansen vil den eksterne ressursgruppa presentere sin foreløpige rapport. Der går det fram hvilken struktur og lokalisering gruppa anbefaler som beste løsning for spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for anbefalingen.

Dialogkonferansen markerer også starten på høringsperioden: Kommuner, interesseorganisasjoner og andre inviteres til å komme med innspill på den foreløpige rapporten. Endelig rapport skal etter planen overleveres 11. mars.

Hver kommune inviteres til å stille med inntil fem representanter. Se invitasjon sendt til kommunene 22. oktober.

Den første dialogkonferansen ble arrangert i Mo i Rana 25. september. Se hvilke innspill ansatte og kommuner kom med.

På 2025-sidene kan du blant annet se hvilke henvendelser og innspill som har kommet inn til prosjektet i løpet av høsten.