Dialogkonferanse I 25. september

Helgelandssykehuset 2025

Kommunene på Helgeland inviteres til å stille med inntil fem representanter hver når den første dialogkonferansen arrangeres i Mo i Rana 25. september.

 

​Dialogkonferansen er delt i to økter - en for inviterte brukerrepresentanter, ansatte og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset, og en for representanter fra kommunene på Helgeland. Tema for konferansen er "Et godt fremtidig sykehustilbud for innbyggerne på Helgeland". Programmet strekker seg fra 09.30 - 15.30.

Pressen inviteres til å være til stede under innledningen av dialogkonferansen for kommunene, og det arrangeres en pressekonferanse på slutten av dagen.

Dialogkonferanse II er planlagt 3. desember.