Disse fire er konstituerte klinikksjefer fra august

I forbindelse med at Helgelandssykehuset går over til klinisk gjennomgående organisering (KGO) har administrerende direktør konstituert ledere for de fire nye klinikkene.

Konstituerte klinikksjefer
F.v. Rose Rølvåg, Jeanette Pedersen, Grete Mo og Elin Grønvik.

​De fire har takket ja til å bli konstituert i stillingene, gjeldende fra 23. august og ut året. Klinikksjefstillingene skal lyses ut på vanlig måte.

Konstituerte klinikksjefer

  • Elin Grønvik, kirurgisk klinikk (nå konst. enhetsleder Mosjøen)
  • Grete Mo, medisinsk klinikk (nå områdesjef for medisin og akutt, Mosjøen)
  • Rose Karin Rølvåg, klinikk for diagnostikk og medisinsk service (nå konst. områdesjef for kirurgi og akutt, Sandnessjøen)
  • Jeanette Cathrin Pedersen, akuttmedisinsk klinikk (nå konst. områdesjef for kirurgi og akutt, Mo i Rana)

Enheter og enhetsdirektører erstattes av klinikker og klinikksjefer

Enhetsdirektørstillingene ved de tre sykehusene opphører 23. august. Enhetsdirektørene som blir berørt av dette får tilbud om nye stillinger i Helgelandssykehuset.

For Beate Aspdal er det avklart; hun blir utviklingssjef i sykehusforetaket og skal jobbe med organisasjonsutvikling. Stillingen plasseres i organisasjon og administrasjon. Aspdal sin første oppgave som utviklingssjef blir prosjektledelse for klinisk gjennomgående organisering. Hun begynner i stillingen 1. juni. Ole Johnny Pettersen konstitueres som enhetsdirektør i Mo i Rana i hennes sted, fram til 23. august.

Til sammen seks klinikker

Enheten for prehospitale tjenester og enheten for Psykisk helse og rus er allerede klinisk gjennomgående organisert, og blir nå:

  • Prehospital klinikk, klinikksjef Pål Madsen
  • Klinikk for psykisk helse og TSB, klinikksjef Rune Holm

Drift og eiendom, samt stab, er også allerede organsiert gjennomgående faglig:

  • Drift og eiendom, eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hansen
  • Administrasjonsstab, administrasjons- og organisasjonsdirektør Sissel Karin Andersen
  • Fagstab, medisinsk direktør Fred A. Mürer (fra 15.9 - Hanne M. Frøyshov)