E-helserom på Lovund starter opp i september

Pilotprosjektet E-helserom har planlagt oppstart 1.september. Pasientene på Lovund som får benytte seg av tilbudet vil slippe lange reisedager og fravær fra jobb og familie. Onsdag var Helgelandssykehuset ved psykisk helse og rus Ytre Helgeland på besøk for å sluttføre forberedelsene.
Gunnar holmvik, Patricia McLean og Lena Switynk
F.v. Gunnar Holmvik, avdelingsleder BUP Sandnessjøen, sykepleier Patricia McLean, Lurøy kommune og Lena Switynk, avdelingsleder VOP Sandnessjøen. Teamleder legetjenesten Monica Thomassen, Lurøy kommune, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Representanter fra Psykisk helse og rus Ytre Helgeland var onsdag i uke 25 på besøk på vakre Lovund i Lurøy kommune for å sluttføre forberedelsene for opprettelsen av et e-helserom etter initiativ fra Lurøy kommune og Vigner Olaisen AS. Der møtte de sykepleier Patricia McLean, som vil være tilbudets ansikt utad, og som vil ta imot og vise brukere av tilbudet til rommet hvor digitalt utstyr er plassert og klart til bruk.

Poliklinisk behandling innen psykisk helse og rus

Da dette så langt er et pilotprosjekt, så vil tilbudet kun gjelde pasienter som går til behandling til poliklinikkene innen psykisk helse og rus i Sandnessjøen. Planlagt oppstart er 1.september, og tilbudet vil inngå i en kombinasjon av oppmøte i poliklinikk og videokonsultasjoner. Alt etter avtale med behandler.

Somatisk helsetilbud

Prosjektet, som følger opp nasjonale føringer om lik tilgang til helsetjenester, vil fri pasienten fra lange reisedager og fravær fra jobb og familie. Dersom Helgelandssykehuset lykkes i dette pilotprosjektet, vil tjenesten etter hvert også kunne inngå i deler av pasientens somatiske (fysiske) helsetilbud.

Åpningstidene vil i første omgang være mandager fra klokken 09.00-12.00, og onsdager fra klokken 12.00-15.00.