En gave til nytte for hele regionen

Det ble en lang rekke med blomsteroverrekkelser og takksigelser under snorklippingen av ny fueltank i dag. Både 330 skvadron og Norsk Luftambulanse var tilstede da Helgelandssykehuset mottok gaven fra Helgeland sykehusaksjon.  


Sea King tar av

Sea King og ambulansehelikopter tilstede under  snorklipping

Den nye drivstofftanken er plassert ved helikopterlandingsplassen på Selfors ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, og gaven gis til Helgelandssykehuset fra Helgeland sykehusaksjon. Bjørn Selfors, primus motor, ønsket velkommen og takket alle som hadde bidratt. 
– Det har gått enkelt, og vi kan ikke nevne alle, men vi har nylig fått to nye bidrag. Vi kommer til å sette opp et skilt som navngir alle bidragsyterne til tanken, sa Selfors.

Fra Bodø til Trondheim

Deretter ble det mange takk og blomster til Helgeland sykehusaksjon. Da sykehusaksjonen spurte Norsk Luftambulanse hva de ønsket seg, svarte de tankanlegg på Mo, Namsos og egen båre. Båre har sykehuset selv kjøpt, og nå er tanken på plass. Chief pilote Martin Steinmo fra basen i Brønnøysund takket på vegne av Norsk Luftambulanse. 

Helgeland sykehusaksjon var representert ved f.v. Ernst Dahle, Eivind Fredriksen og Bjørn Selfors. t.h. Martin Steinmo fra Norsk

Helgeland sykehusaksjon var representert ved f.v. Bjørn Selfors, Eivind Fredriksen og Ernst Dahle.  T.h. Martin Steinmo fra Norsk Luftambulanse.

- Dette er til nytte for hele regionen, fra Bodø til Trondheim. Vi er avhengige av drivstoff for å klare flere oppdrag, og med denne tanken slipper vi å fly tilbake til Brønnøysund eller be Avinor åpne sin tank for oss. Det sparer 40 minutter som kommer pasienten til gode. Det er vi i Norsk Luftambulansetjeneste veldig glade for, sa Steinmo. 

Roy Inge Jensen fra 330 skvadronen takket på vegne av dem for at de nå har enklere tilgang til drivstoff. 
- Tusen takk til dere og til befolkningen som har bidratt.

Sea King og luftambulansen helikopter - med fueltank i midten.

Øker pasientsikkerheten på Helgeland

Helgelandssykehuset var godt representert med eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen, områdesjef for AMK og luftambulanse Arne Finseth, adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir, avdelingsleder av akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana Unni Andersen, med flere. 

- Folk som bryr seg om andres ve og vel, er noe av det mest verdifulle vi har i samfunnet. Her har Helgeland sykehusaksjon - i samarbeid med sine samarbeidspartnere - gjort et tiltak som gagner hele Helgelands befolkning, sa Bech-Hanssen. 

På grunn av den nye fueltanken har helikopteret nå et større nedslagsfelt, det er økt beredskap og det er en garanti for hurtigere transport til et høyere sykehusnivå ved at man unngår unødvendig bruk av tid – både crewets tjenestetid og tiden det tar å bruke Avinors sine lufthavner for fylling.
- Alt dette er med på å øke sikkerheten for pasienten spesielt når tid er en kritisk faktor, sa Bech-Hanssen.

Ekstra gave til akuttmottaket

I tillegg til fueltanken ga sykehusaksjonen også midler til å oppgradere kompetansen til ansatte ved akutt og intensiv, Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
– Vi har aldri fått en sånn gave før. For oss er det en unik mulighet til å hente nasjonal kompetanse på akutt- og traumemedisin til Rana, for at vi alle kan få oppgradere oss, sa Unni Andersen. - Tusen hjertelig takk.