Felles inntakskontor

Enklere og bedre for pasientene på Helgeland

Fra 1. mars blir tre inntakskontor til ett. – Det viktigste målet er å sørge for at pasientene på Helgeland får lik behandling uavhengig av bosted, sier avdelingsleder Eivind Augustsen.

Ansatte i Mosjøen

Ansatte i Mosjøen, bak f.v. Mona Johansen, Marit Johansen og Anne Lise Jørgensen. I midten f.v. Tone Kroken og Gunn Anita Vassvik. Foran f.v. Elin Granmo og Kristin Engan. Foto: Mette Horsberg

Nå etableres det et felles inntakskontor for Helgelandssykehuset HF - med ansatte på alle tre lokalisasjoner. Hva betyr dette for pasientene?
- Det viktigste målet er å sørge for at pasientene på Helgeland får lik behandling. De får også én vei inn til sykehuset. Det blir ett telefonnummer de skal forholde seg til uansett hvor de skal, og målet er at det skal bli bedre service, forteller Augustsen.

Konstituert enhetsdirektør for Helgelandssykehuset Mosjøen, Elin Grønvik, er prosjektleder for arbeidet med nytt felles inntakskontor, men gir nå stafettpinnen over til Augustsen. Hun understreker at de vil tilstrebe å gi pasientene time nært den plassen de bor, for å unngå reising.

- Men innenfor fagområder med lange ventetider vil pasientene blir tilbydd time på en av de andre to enhetene. Dette gjør vi for å sikre unødig variasjon i ventetider i Helgelandssykehuset, for å ivareta rettigheter pasientene har i forhold til behandlingsfrister og for å sikre at pasientene får et likt tilbud. Pasienten kan selv velge å vente på behandlingen som er nærmest, om de ønsker det – men ventetiden kan da bli lengre, forklarer Grønvik. 

Viktig med nærhet og kompetanse

Eivind Augustsen er avdelingsleder ved kontortjenesten i Mosjøen som nå skal lede det felles inntakskontoret, med til sammen 23,2 årsverk. De ansatte sitter spredt, slik de sitter i dag – men organisatorisk blir de nå samlet. Augustsen ser ikke dette som et problem.

- Det er viktig med nærhet til avdelingene, det er derfor en styrke at de ansatte på inntakskontoret er plassert på de ulike lokalisasjonene. Vi kommer ellers til å bruke digitale plattformer til kommunikasjon mellom de ansatte, i tillegg til at jeg vil reise mellom enhetene ofte, sier Augustsen.

Inntakskontoret er en viktig støttefunksjon til alle avdelingene, og arbeidet som starter 1. mars skal involvere avdelingsledere, fagpersoner og selvsagt de ansatte på inntakskontoret som har den største kompetansen på å drive inntak.
- De ansatte skal være med på å forme det felles inntakskontoret. 1. mars starter vi jobben, og vi tar en ting om gangen. Vi skal drive som vanlig, og ingen skal flyttes eller miste jobben. Alle ansatte skal få delta i prosessen videre.

Arbeidet med å etablere et felles inntakskontor i Helgelandssykehuset har pågått siden høsten 2019. Prosjektgruppen har bl.a. bestått av områdesjefer fra alle tre enhetene, avdelingsledere for kontortjenesten/inntakskontor samt pasientreiser.