Ernæringsscreening til det beste for pasienten

- Visste dere at 30% av pasientene på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring? Det er et stort problem i norske sykehus. Slik åpnet ernæringsfysiolog Christine Walnum foredraget hun og kvalitetsrådgiver Ann Karin Kjeldsand hadde på Pasientsikkerhetskonferansen 2020 i Tromsø.

Ann Karin Kjeldsand, Fred Mürer og Christine Walnum på Pasientsikkerhetskonferansen 2020 i Tromsø.

Kvalitetsrådgiver Ann Karin Kjeldsand, medisinsk direktør Fred Mürer og ernæringsfysiolog Christine Walnum på Pasientsikkerhetskonferansen 2020 i Tromsø. Mürer introduserte Kjeldsand og Walnum før foredrag på konferansen. 

På bakgrunn av dette satte sykehuset i Sandnessjøen i gang et prosjekt for å sikre at alle inneliggende pasienter blir ernæringscreenet. 
- Prosjektet er nå implementert,  men som med alle prosjekt må vi må fortsatt følge med og pushe litt på. Vi tar ut månedlige rapporter for å se at vi fortsatt når vårt oppsatte mål, sier Ann Karin Kjeldsand.

- Prosjektet er et godt og viktig bidrag for en enhetlig ernæringsstrategi i helseforetaket, sier medisinsk direktør i Helgelandssykehuset Fred Mürer.

Fanger lettere opp pasienter i risiko
Ernæringsscreening er et verktøy som gjør det lettere å finne de som er underernært eller de som er i risiko, slik at man kan sette i inn riktig tiltak for pasientene. Ernæringscreening skal gjøres innen 24 timer etter innleggelse og deretter ukentlig. 

- Ved å screene pasienten får vi raskt fanget opp de pasientene som er i risiko for underernæring eller har en underernæring. Får man ikke behandlet dette, kan det føre til økte komplikasjoner og forlenget sykehussopphold, forklarer Walnum.

Foredrag

30 % av pasientene på norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring, var budskapet til Pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø.

Fast punkt på tavlemøter

Et tiltak kan være ønskekost eller annen spesialkost, det er derfor viktig med et godt samarbeid med kjøkkenet. Kjøkkenet har utarbeidet en ny ønskekostmeny, der alle rettene er energiberegnet.

- En annen viktig faktor for å lykkes er å ha med  legene, ikke minst for å sette inn de riktige tiltakene, sier Kjeldsand.  

For å ha fokus på ernæringsscreening i det daglig er dette fast punkt på de daglige tavlemøtene på sengepostene. 

Se foredraget

Se foredraget på Pasientsikkerhetskonferansen dag 1, ca. 05:25 ut i opptaket: