"The Third Nordic Forum for Nurse Educators” 12.-14.oktober - UiN Campus Helgeland

Et spirende miljø innen helsefaglig forskning i Helgelandssykehuset

På forskningskonferansen arrangert av UiN Campus Helgeland deltok tre prosjekter fra Helgelandssykehuset, i tillegg til at sykehuset deltok som samarbeidspartner og praksisarena til studentene. Forskningsgruppen ”Forstyrrelser under legemiddelhåndtering” vant beste poster på forskningskonferansen.

 

- Vi har gjennomført feltarbeid ved alle de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Vi har fulgt sykepleiere som deler ut medisin og kartlagt forstyrrelser i dette arbeidet. Flere sykepleiere er intervjuet om sine opplevelser av forstyrrelser under legemiddelhåndteringen, forteller Johanne Alteren som leder forskergruppen som vant poster på temaet "Forstyrrelser når sykepleiere håndterer legemidler i sykehus".

Gruppen består av fem sykepleiere fra Universitetet i Nordland, Campus Helgeland og Helgelandssykehuset. Johanne Alteren (leder for forskergruppen) og Lisbeth Nerdal er fra Universitetet i Nordland, Campus Helgeland. Fra Helgelandssykehuset deltar Ronja Therese Fredriksen, Susanne Herseth og Marit Hermstad.

- Vi har gjennomført feltarbeid ved alle de tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Vi har fulgt sykepleiere som deler ut medisin og kartlagt forstyrrelser i dette arbeidet. Flere sykepleiere er intervjuet om sine opplevelser av forstyrrelser under legemiddelhåndteringen, forteller Johanne Alteren som leder forskergruppen.

Beste poster

Posteren de fikk pris for hadde tittelen: ”A collaboration between clinical practice and academia. Handling medication in hospitals, - exploration of nursing practice”. Denne ble kåret til beste poster på forskningskonferansen, og er vedlagt som PDF i A4-størrelse, der baksiden beskriver hva dette forskningssamarbeidet mellom universitetet og sykehuset går ut på.

- Vi jobbet mye for å få en god poster. Vi satte oss faktisk som mål at den skulle bli kåret til beste poster på forskningskonferansen. Det var derfor ekstra hyggelig og gledelig at vi nådde det målet, forteller Alteren, som tror deres poster vant fordi den klarte å fange oppmerksomhet.

- Vi klarte å få til en poster som var oversiktlig og med god balanse. Selve teksten var kort, systematisert og dekkende for det vi ville si. Illustrasjoner som vi brukte, understreket budskapet vårt på en kreativ, god og enkel måte.

Posteren presenteres også på Utdanningskonferansen ”Læring i praksis – for fremtidens helsetjeneste” i Bodø 4.-5.november.

I tillegg presenterte de foredraget: ”A work interruption is not necessarily a work interruption. Nurses` experiences during medication administration in hospitals.”

 Poster - Handling medication

 Poster - Handling medication page 2

Forskningen er godt i gang

Samarbeidet mellom Universitetet i Nordland og Helgelandssykehuset i dette forskningsprosjektet er godt i gang.

- Vi er nå i gang med å bearbeide og analysere det innsamlede materialet. Dette arbeidet vil fortsette og skal ende opp i både vitenskapelige og faglige publikasjoner. I tillegg vil vi fortsatt delta på forskningskonferanser for å presentere forskningen vår, forteller forskningsleder Johanne Alteren.

Internasjonal forskningskonferanse

Representanter fra syv land deltok på konferansen på Campus Helgeland i oktober.

Fra Helgelandssykehuset deltok også psykiatrisk sykepleier Liss Antonsen, som presenterte en poster fra sitt studie gjennomført ved VOP Mo i Rana som et samarbeidsprosjekt mellom VOP og Universitetet i Tromsø ved Dr.Ph.Jens Thimm. Prosjektet er tidligere publisert i internasjonalt anerkjent tidsskrift.

I tillegg presenterte Anne-Marit Hassel og Laila Hilstad fra psykiatrisk døgnavdeling Mo i Rana, sammen med Johanne Alteren fra Universitetet i Nordland, sitt prosjekt "Pasienters erfaringer med samtalegruppe på en psykiatrisk døgnavdeling".