Ett steg nærmere DMS i Brønnøysund

Helgelandssykehuset har vedtatt at DMS-prosjektet i Brønnøysund skal tas ett skritt videre. Det kan bety at svært mange pasienter på Sør-Helgeland i framtida slipper lang reisevei når de skal motta poliklinisk behandling.

Dagens helse- og omsorgssenter i Brønnøysund

​Vedtaket sier at prosjektet nå kan gå over i forprosjektfasen med de tjenestetilbudene som er beskrevet i konseptrapporten.

Nye tjenester

Konseptrapporten fra mai 2016 beskriver et framtidig tjenestetilbud i Brønnøysund som inkluderer poliklinisk aktivitet med røntgen, cellegiftbehandling, øre-nese-hals-tilbud, lysbehandling for hudsykdommer og tilbud innen gynekologi, lungesykdommer og hjertesykdommer. Dette betyr en utvidelse av de spesialisthelsetjenestene som allerede tilbys i Brønnøysund, og flere tjenester i tillegg. Et DMS i Brønnøysund vil kunne gjennomføre opp mot 10 000 polikliniske konsultasjoner i året.

Har definert innholdet i DMS

- Ledergruppa i Helgelandssykehuset har kommet fram til at det tjenestetilbudet som beskrives i konseptrapporten vil være et realistisk og fornuftig innhold i et distriktsmedisinsk senter. Pasientene slipper å reise langt for å få gjort polikliniske undersøkelser eller behandling. Vi må gjøre ytterligere utredninger for å se hvordan vi best dekker disse tjenestene rent personellmessig – det vi har landet på nå er hvilke tjenester vi ønsker å tilby. Det betyr at forprosjektet kan starte, og planleggingen rundt selve bygget kan komme i gang, sier administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen. Han legger til at en med dette vedtaket ligger godt foran skjema. Forprosjektet skulle etter planen starte rett før sommeren, men det meste av dimensjoneringsgrunnlaget er nå på plass.

Ekstra etasje?

Én større endring er vedtatt som fraviker fra konseptrapporten. Det gjelder DPS (distriktpsykiatrisk senter) som i dag er lokalisert i et eget bygg på nabotomta. DPS har vokst ut av sine lokaler, og det foreslås derfor å bygge nye lokaler i nybygget. Spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helse og rus vil da bli samlokalisert. Helgelandssykehuset foreslår også å kutte fem overnattingsrom for personell. – Det vil bli billigere og langt enklere å administrere om personell som pendler bor på et nærliggende hotell de dagene de er i Brønnøysund, sier Knutsen.

Fortsatt i en utredningsfase

- Neste skritt vil være et møte mellom Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune der roller og ansvar i forprosjektet defineres. Det er viktig å understreke at prosjektet fortsatt er i en utredningsfase: det kan komme endringer underveis. Helgelandssykehuset vil vurdere å inngå en leiekontrakt med Brønnøy kommune så snart forprosjektet er ferdig. - Vi er glade for å ha kommet ett steg videre, og ser fram til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med Brønnøy kommune, avslutter Knutsen.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen

Fakta:

• Ca 80 prosent av befolkninga på Sør-Helgeland som i dag behandles poliklinisk (innen somatikk) i Helgelandssykehuset vil kunne motta behandling i et DMS i Brønnøysund.
• Brønnøy kommune vil eie et eventuelt nytt bygg, Helgelandssykehuset vil leie lokaler for sin virksomhet.