Fagdag 1. september Digitale helsetjenester på Helgeland

UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland. I forbindelse med samlingene inviteres det inn til åpne fagdager for alle som ansatt i kommuner på Helgeland, Helgelandssykehuset, aktuelt næringsliv eller andre med interesse for digitale helsetjenester. 

HololensFagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling. Det inviteres med dette til den første fagdagen, som er 1. september 2022​.
  Les mer om program og påmelding her.​