Faglig løft for barnepleiere i Helgelandssykehuset

Barnepleierne løftes opp og fram i Helgelandssykehuset. Anne Rigmor Eliassen, som har vært barnepleier i Sandnessjøen i 17 år, er nå den andre personen i landet med funksjon som «fagbarnepleier». 
- Jeg er veldig glad i mitt eget yrke, og vi ser jo at vi blir satt mer og mer pris på. Trenden har snudd, sier Eliassen, som nå skal samkjøre rutiner, undervise og arrangere fagdag for barnepleierne i Helgelandssykehuset.
Anne Rigmor Eliassen

- Jeg ble veldig inspirert av å få bli fagbarnepleier. Alle som har født skal ha et likt barseltilbud i hele Helgelanssykehuset, sier hun. Foto: Brynhild Neergaard.

Det var Anne Rigmor Eliassen selv som så behovet for at Helgelandssykehuset fikk en funksjon som fagbarnepleier. Hun kontaktet administrerende direktør, og det resulterte i at Helgelandssykehuset opprettet funksjonen fagbarnepleier. I dag er det kun Helgelandssykehuset som har opprettet denne funksjon i hele Helse Nord, og på landsbasis er det kun en annen med samme tittel. 

Alle som har født skal ha likt barseltilbud

En barnepleier er en hjelpepleier/helsefagarbeider med videreutdanning innen spebarn og barsel. Barnepleiere jobber gjerne på fødeavdelinger og barselavdelinger, men kan også jobbe i kommuner med barseltilbud. En barnepleier har spisskompetanse på nyfødte babyer, amming og alt som har med barsel å gjøre.

Funksjonen fagbarnepleier skal sørge for en bedre oppdatert og fagsterk yrkesgruppe. Det er et to-årig prosjekt. Anne Rigmor har jobbet som barnepleier i 17 år og elsker sitt yrke. 
- Jeg ble veldig inspirert av å få bli fagbarnepleier. Alle som har født skal ha et likt barseltilbud i hele Helgelanssykehuset, sier hun.

Hun skal styrke de forskjellige avdelingene blant annet gjennom opplæring og besøk i avdelingene, og har allerede fått gjort mye siden oppstart i oktober.
- Jeg har hatt undervisning i Brønnøysund, Mo i Rana og Sandnessjøen. Annen hver måned blir det undervisning via skype, forteller hun. 

To av barselrutinene er gjennomgått, og to nye er klare for gjennomgang i mars. Intensjon er også å samkjøre prosedyrene godt mellom enhetene. Alle skal få lik informasjon og veiledning, slik at det er lik barselpleie uansett hvor du er på Helgeland. 

Anne Rigmor Eliassen med nyfødt baby. Foto: Brynhild Neergaard

Anne Rigmor Eliassen med nyfødt baby. Foto: Brynhild Neergaard

Arrangerer fagdag for Helse Nord
Eliassen skal også koordinere en fagdag for hele Helgelandssykehuset – der også resten av Helse Nord blir invitert via skype. Det er rundt 50 barnepleiere/hjelpepleiere i hele Helse Nord ved føde/barselavdelinger, og det vil bli både eksterne og lokale forelesere. Fagdagen er planlagt til oktober. 

I Helgelandssykehuset er det 11 barnepleiere, som nå nyter godt av å ha en egen fagbarnepleier. 

- Kommer til å spille en nøkkelrolle

Adm.dir. Hulda Gunnlaugsdóttir er overbevist om at helsefagarbeideren kommer til å spille en nøkkelrolle i framtidens helsetjeneste.
- Da forslaget kom på mitt bord var det enkelt å si ja med en gang. Helsefagarbeidere er en viktig ressurs for sykehuset, men har siden tidlig på 90- tallet i større og større grad forsvunnet ut av sykehusene. Den pendelen er nå i ferd med å snu. 

Hulda er opptatt av at helsefagarbeideren har unik kompetanse.
- En helsefagarbeider er ikke en som overtar sykepleieroppgaver, men en helsefagarbeider som tilfører sin kompetanse fra sitt faglige ståsted. Barnepleiere er et godt eksempel på nettopp dette. 
- Helsefagarbeideren vil være sentral når vi skal tilby gode, koordinerte helsetjenester i framtida.