Felles digitalt mediearkiv tas i bruk i Helgelandssykehuset

Digitale medier brukes i stadig større grad til diagnostisering, dokumentasjon og behandling av pasienter. Med digitalt mediearkiv kan alle bilder som tas av pasienten, enten det er hud-, ultralyd- eller ulike røntgenbilder, samles på ett sted i pasientens journal. Dette gjør det tryggere for deg som pasient. Nå har Sandnessjøen startet.

Ansatte operasjon SSJ
F.v. anestesisykepleier Jan Kristian Olsen, avdelingsleder Irene Gjengaar og koordinator Anne Grethe Herigstad.

Nå kan alle digitale medier samles i pasientjournalen, slik at relevant helsepersonell har den tilgangen de trenger - og helsepersonell kan slippe å logge seg inn i ulike løsninger for å få tilgang til viktig informasjon om pasienten. Bildene blir direkte knyttet opp til pasienten i journalsystemet DIPS og bildearkivet SECTRA. 

På operasjons- og anestesiavdelingen i Sandnessjøen er de nå først ute med å ta dette i bruk i Helgelandssykehuset, og avdelingsleder Irene Gjengaar er veldig fornøyd med å ha fått dette på plass. I operasjonssalen på sykehuset brukes et røntgenapparat som kalles C-bue, og dette apparatet er nå koblet til det digitale mediearkivet som vi har fått på plass i regionen. På denne måten lagres bilder fra operasjonen direkte i pasientjournalen og strålingsdosen som er brukt blir logget på riktig pasient.

- Dette gir økt pasientsikkerhet. Verktøyene (Dose Track og DMA) hjelper oss å fullføre nasjonale krav til registrering av dose under operasjon. Det er lett å implementere, og krever liten opplæring. Nå går alt direkte, og vi er sikre på at det ligger klart. Dette var enkelt - og pasienten er i fokus, sier Gjengaar.

Prosjektet skal koble til alle relevante kilder til bilder, ultralyd, røntgen og lignende medier i hele helseregionen, slik at de systematisk lagres i regionens felles journalsystem. Det er estimert at dette arbeidet skal ta ca to og et halvt år. 

Regionalt prosjekt

– Når Helse Nord nå får på plass et regionalt arkiv vil man få langt bedre struktur på innsamling, lagring og gjenbruk, fastslår regional prosjektleder Terje Hellemo i Helse Nord FRESK. 

Dette er et område som hittil har blitt håndtert i en rekke systemer med ulik grad av tilgangsstyring, og der tilgangen har vært begrenset ut fra avdelingstilhørighet, yrkesgruppe eller helseforetak. Ved å samle mediene i et felles, digitalt mediearkiv vil de inngå i helseregionens felles pasientjournal og bli langt enklere tilgjengelig for de som behandler pasienten – uavhengig av hvor undersøkelsen er blitt gjennomført. Dette bidrar til bedre effektivitet og kvalitet, og gjør det samtidig tryggere for pasienten.  

Det er  røntgenbildearkivet i Helse Nord som nå er oppgradert og utvidet, slik at løsningen nå kan brukes til å lagre alle digitale medier. UNN og Nordlandssykehuset har vært pilot for dette, og det erfaringene herfra er at det er en klar forbedring i tilgangen til viktig pasientinformasjon for relevant helsepersonell. Prosjektet inngår i arbeidet "En journal i nord", som er det nordnorske bidraget inn i myndighetenes ambisjoner om "En innbygger - en journal".