Føde- og gynekologitilbudet på Helgeland sommeren 2017

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

Nyfødt barn
 

​Gynekologiske pasienter

Som en følge av tiltaket vil det gynekologiske tilbudet også bli endret, men ved gynekologisk poliklinikk vil det være gynekolog tilstede også i den tiden fødeavdelingen er stengt. Gynekologen er til stede på dagtid alle hverdager. Gynekologen tar imot gynekologiske polikliniske pasienter, risikogravide, dagpasienter, svarer på telefonhenvendelser, tar vare på gynekologiske kreftpasienter og gjør gynekologisk tilsyn med pasienter fra andre avdelinger. Gynekologiske pasienter som trenger innleggelse skal legges inn der det er åpen avdeling. Unntak er kreftpasienter som kan ligge på kirurgisk avdeling.

Organisering av fødetilbudet sommeren 2017

Beslutningen om vekslende sommerstenging gjøres med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” . Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved våre fødeenheter, vil vi oppnå større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i tilbudet.

Fødeavdelingen Helgelandssykehuset Mo i Rana:

Stengt 26. juni – 24. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskap av jordmor for vurdering og
  følgetjeneste.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til
  28. juni kl.15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 24. juli kl. 08:00

Fødeavdelingen Helgelandssykehuset Sandnessjøen:

Stengt 24. juli – 21. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskap av jordmor for vurdering og følgetjeneste.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 26. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 21. august kl. 08:00

Fødestua i Brønnøysund:

Stengt 3. juli – 31. juli

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskap av jordmor for vurdering og følgetjeneste.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 5. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødestua åpner igjen 31. juli kl. 08:00


Svangerskapspoliklinikken i Mosjøen

 • Svangerskapspoliklinikken i Mosjøen har åpent 08.00-15.00 mandag-fredag.
 • Følgetjeneste for fødende fra Grane og Hattfjelldal ivaretas av den fødeavdelingen som til enhver tid er åpen.


Informasjon

Gravide på Helgeland får tilsendt et brev om ordningen i januar/februar. De vil motta et nytt brev med praktisk informasjon i begynnelsen av juni.

For gynekologiske pasienter som blir omfattet av ordningen, vil det bli formidlet informasjon enten direkte gjennom brev eller fra lege i poliklinikk/fastlege i kommunene.

Helgelandssykehuset vil gjøre det vi kan for at sommeren 2017 skal bli en fin tid for både pasienter og pårørende.

For nærmere informasjon om ordningen:

Fødeavdelingen Mo i Rana - tlf 75 12 52 00
Fødeavdelingen Sandnessjøen - tlf 75 06 52 40
Fødestua Brønnøysund - tlf 75 01 24 36

Svangerskapspoliklinikk Mosjøen - tlf 75 11 52 02