Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2018

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

 

​Gynekologiske pasienter

Som en følge av tiltaket vil det gynekologiske tilbudet også bli endret, men ved gynekologisk poliklinikk vil det være gynekolog tilstede også i den tiden fødeavdelingen er stengt. Gynekologen er til stede på dagtid alle hverdager. Gynekologen tar imot gynekologiske polikliniske pasienter, risikogravide, dagpasienter, svarer på telefonhenvendelser, tar vare på gynekologiske kreftpasienter og gjør gynekologisk tilsyn med pasienter fra andre avdelinger. Gynekologiske pasienter som trenger innleggelse skal legges inn der det er åpen avdeling. Unntak er kreftpasienter som kan ligge på kirurgisk avdeling.

Organisering av fødetilbudet sommeren 2018

Beslutningen om vekslende sommerstenging gjøres med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” . Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved våre fødeenheter, vil vi oppnå større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i tilbudet.

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Mo i Rana:

Stengt 23. juli - 20. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til
  25. juli kl.15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 20. august kl. 08:00

Les mer om kvinne- og fødeposten i Mo i Rana

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Sandnessjøen:

Stengt 25. juni – 23. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 27. juni kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 23. juli kl. 08:00

Les mer om kvinne- og fødeposten i Sandnessjøen

Føde- og barselstue i Brønnøysund:

Stengt 23. juli – 20. august

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 25. juli kl. 15:00.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødestua åpner igjen 20. august kl. 08:00

Les mer om føde- og barselstua i Brønnøysund


Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

 • Følgetjeneste for fødende fra Grane og Hattfjelldal ivaretas av den fødeavdelingen som til enhver tid er åpen.
 • Det vil være et poliklinisk tilbud på utvalgte dager hver uke, hele sommeren.

Les mer om poliklinikken i Mosjøen

Informasjon

Gravide på Helgeland får tilsendt et brev om ordningen i februar. De vil motta et nytt brev med praktisk informasjon i begynnelsen av juni.

For gynekologiske pasienter som blir omfattet av ordningen, vil det bli formidlet informasjon enten direkte gjennom brev eller fra lege i poliklinikk/fastlege i kommunene.

Helgelandssykehuset vil gjøre det vi kan for at sommeren 2018 skal bli en fin tid for både pasienter og pårørende.

For nærmere informasjon om ordningen:

Kvinne- og fødepost Mo i Rana - tlf. 75 12 52 00
Kvinne- og fødepost Sandnessjøen - tlf. 75 06 52 40
Føde- og barselstue Brønnøysund - tlf. 75 01 24 36
Føde-barsel poliklinikk Mosjøen - tlf. 75 11 51 54