Føde- og gynekologitilbudet sommeren 2019

Helgelandssykehuset innfører også denne sommeren vekslende sommerstenging av kvinne- og fødepostene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestua i Brønnøysund.

 

​Gynekologiske pasienter

Som en følge av tiltaket vil det gynekologiske tilbudet også bli endret, men ved gynekologisk poliklinikk vil det være gynekolog tilstede også i den tiden fødeavdelingen er stengt. Gynekologen er til stede på dagtid alle hverdager. Gynekologen tar imot gynekologiske polikliniske pasienter, risikogravide, dagpasienter, svarer på telefonhenvendelser, tar vare på gynekologiske kreftpasienter og gjør gynekologisk tilsyn med pasienter fra andre avdelinger. Gynekologiske pasienter som trenger innleggelse skal legges inn der det er åpen avdeling. Unntak er kreftpasienter som kan ligge på kirurgisk avdeling.

Organisering av fødetilbudet sommeren 2019

Beslutningen om vekslende sommerstenging gjøres med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen” . Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Ved å gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet ved våre fødeenheter, vil vi oppnå større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i tilbudet.

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Mo i Rana:

Stengt 24. juni - 21. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 26. juni kl.15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 22. juli kl. 08:00

Les mer om kvinne- og fødeposten i Mo i Rana

Kvinne- og fødepost Helgelandssykehuset Sandnessjøen:

Stengt 22. juli – 18. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 24. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 19. august kl. 08:00

Les mer om kvinne- og fødeposten i Sandnessjøen

Føde- og barselstue i Brønnøysund:

Stengt 1. juli – 28. juli

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 1. juli kl. 15:30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret.
 • Fødestua åpner igjen 29. juli kl. 08:00

Les mer om føde- og barselstua i Brønnøysund


Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

Stengt 29. juli – 2. august

 • Det vil være et poliklinisk tilbud på utvalgte dager de øvrige sommerukene.

Les mer om poliklinikken i Mosjøen

Informasjon

Gravide på Helgeland får tilsendt et brev om ordningen i februar. De vil motta et nytt brev med praktisk informasjon i begynnelsen av juni.

For gynekologiske pasienter som blir omfattet av ordningen, vil det bli formidlet informasjon enten direkte gjennom brev eller fra lege i poliklinikk/fastlege i kommunene.

Helgelandssykehuset vil gjøre det vi kan for at sommeren 2019 skal bli en fin tid for både pasienter og pårørende.

For nærmere informasjon om ordningen:

Kvinne- og fødepost Mo i Rana - tlf. 75 12 52 00
Kvinne- og fødepost Sandnessjøen - tlf. 75 06 52 40
Føde- og barselstue Brønnøysund - tlf. 75 01 24 36
Føde-barsel poliklinikk Mosjøen - tlf. 75 11 51 54