Første lokalsykehus i landet som tar i bruk AMLS i akuttmottak

Som det første lokalsykehuset i landet kurser akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana ansatte i AMLS – Advanced Medical Life Support. Målet er å øke kompetansen for å kunne ivareta kritisk syke pasienter på en optimal måte.

Gruppebilde av deltakere
Deltakere på AMLS-kurset.

​Som det første lokalsykehuset i landet kurser akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana ansatte i AMLS – Advanced Medical Life Support. Målet er å øke kompetansen for å kunne ivareta kritisk syke pasienter på en optimal måte.

Skal avdekke kritisk sykdom hos akutte pasienter

AMLS er et kurs som i utgangspunktet er tenkt brukt prehospitalt, det vil si hos ambulansepersonell som møter pasienten utenfor sykehuset. Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har man valgt å ta i bruk kurset også for sykepleiere og leger i akuttmottaket. Fagsykepleier i akuttmottaket, Unni Andersen, opplyser at Helgelandssykehuset er det første lokalsykehuset St. Olavs i Trondheim, Rikshospitalet og Ahus er de eneste sykehusene i landet som har tatt i bruk kurset også inne i sykehuset. AMLS går ut på å avdekke kritisk sykdom hos akutte medisinske pasienter, og er en del av akuttmottakets satsing på kompetanse.

Standardisert tilnærming

Den praktiske delen av kurset foregår i lokalene til ambulansen på Mo. Fagansvarlig i ambulansetjenesten Adam Awanzo mener samarbeidet med akuttmottaket er med på å heve kompetansen og kvaliteten i tjenesten, både i og utenfor sykehuset. - I ambulansetjenesten på Helgeland har vi åtte godkjente instruktører, og vi har kjørt kurset i flere år for vårt personell. Nå får akuttmottaket i Rana godkjent to egne instruktører. Dette er med på å heve kvaliteten i tilbudet til pasientene. Det at personellet i akuttmottaket og vi som jobber ute i ambulansene har en felles, standardisert tilnærming til akutt syke pasienter gjør samhandlingen mye bedre. Kompetansen vi opparbeider oss gjør det enklere å forstå meldingene som går oss imellom, stille differensialdiagnoser – det vil si alternative sykdommer som forklaring på symptomer – få overblikk over tidligere sykdomshistorie og iverksette nødvendige strakstiltak, sier Awanzo.
AMLS-kurset består av en praktisk og en teoretisk del. Det er et omfattende kurs som krever at deltakerne går i dybden. På det første kurset har fire sykepleiere fra akuttmottaket, to instruktører fra akuttmottaket, to medisinske leger og en anestesilege deltatt.

Bildet øverst i saken viser fra venstre:
Fagansvarlig i ambulansetjenesten Adam Awanzo, Sara Roald (LIS), Karianne Haarklau (LIS), Carina Forsbakk, Turi Bjørhusdal, Ronja Therese Fredriksen (sykepleiere)
Foran, fra venstre: Leonore Karstensen, Pia Christin Molberg, Pia Solvang, Ida Solvang (sykepleiere), Zoltan Kacska (overlege, anestesi) og Jan-Øistein Rise Nygård, ambulansearbeider.

Praktisk trening, pasient-case

Case-trening og pasientundersøkelse utgjør den praktiske delen av kurset. Ida Solvang, Carina Forsbakk og Leonore Karstensen undersøker Turi Bjørhusdal, som i dette tilfellet er ei 85 år gammel kvinne med diffuse symptomer.