Fullskala beredskapsøvelse i Rana

Onsdag 3. april 2019, klokken 09.00-12.30 vil det bli avholdt en fullskala beredskapsøvelse på Helgeland. Scenario som skal øves er en trafikkulykke mellom militære kjøretøy og en sivil buss i Reinforsheitunnelen på Fallheia i Rana kommune. 

Øvelse fra 2014 - ambulanse med båre
Bildet er fra en beredskapsøvelse i 2014
«Øvelse Helgeland 2019» er en fullskalaøvelse initiert av Helgelandssykehuset, som er pålagt å avholde beredskapsøvelse med masseskade. Øvelsen er et samarbeid med politi, brann og redning, Heimevernet (HV14), Nord universitet og Rana kommune.

Luftambulansehelikopteret fra Brønnøysund og Sea-King redningshelikopter fra 330 skvadron deltar også i øvelsen. I tillegg deltar 35 sykepleierstudenter fra Nord universitet, Campus Helgeland, som markører.

Helgelandssykehuset Mosjøen og Mo i Rana skal øve på mottak av masseskade og pasientflyten i sykehuset til operasjonsstue, sengeposter, intensiv eller overflytting til UNN/Nordlandssykehuset.

Felles øvingsmål for alle aktører, er samvirke på skadested, øve innsatsledelse og kommunikasjon mellom aktørene på skadestedet og kriseledelsen i Helgelandssykehuset. Samarbeid mellom kriseledelsen i sykehuset og kriseledelsen i Rana kommune vil også være et øvingspunkt i denne øvelsen. Hensikten med øvelsen er trene på krisehåndtering sammen med naturlige samarbeidspartnere ved større ulykker eller hendelser.

Vi ber innbyggere og andre om å vise hensyn til at det pågår en øvelse.