Gir klarsignal for bygging av DMS i Brønnøysund

Styret i Helgelandssykehuset vedtok i dag å inngå leieavtale med Brønnøy kommune for lokaler i et nytt distriktsmedisinsk senter (DMS). Vedtaket betyr at kommunen nå kan starte byggingen av DMS.

Styremøte 200618
Fra dagens styremøte.

​Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune har i flere år samarbeidet om planene for et DMS. DMS vil sikre befolkningen på Sør-Helgeland et utvidet tilbud av polikliniske helsetjenester nært der de bor. DMS skal bygges i tilknytning til dagens helsesenter, og utbygginga skal etter planen starte opp sommeren 2019.

Helgelandssykehuset skal i tida framover arbeide med innholdet i helsetjenestene og bemanning av senteret. Det er Brønnøy kommune som bygger og eier lokalene, mens Helgelandssykehuset vil være leietaker.

- Jeg er veldig godt fornøyd med vedtaket. Det er en stor dag for befolkninga på Sør-Helgeland, de har ventet lenge på denne etableringen. Vi ønsker å skape gode helsetjenester nært der folk bor. Dette vil spare mange for lange reiser. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet, slik at pasienter som i dag reiser ut av regionen i framtida velger Helgelandssykehuset, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Også styreleder Dag Hårstad er godt fornøyd med beslutningen.

– Etableringen av DMS i Brønnøysund er viktig for pasientene, for Sør-Helgeland og for Helgelandssykehuset. Vi har muligheten til å bli et utstillingsvindu for hvordan gode, desentraliserte helsetjenester kan utformes i nært samarbeid med kommunene, sier Hårstad.