PasOpp

Gledelig resultat av pasientundersøkelse

Helgelandssykehuset scorer over landsgjennomsnittet på samtlige hovedindikatorer, som pleiepersonal, leger, informasjon og pasientopplevd pasientsikkerhet. 

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.


Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å gjennomføre fem årlige målinger blant somatiske døgnpasienter, og undersøkelsen fra 2020 er den andre i denne rekka. Sammenlignet med 2019 er det ikke vesentlige endringer. 

- Det er svært gledelig at våre pasienter har positive erfaringer i sitt møte med sykehuset. Det er det vi ønsker at de skal ha, og det er pasientens beste vi jobber for hver eneste dag, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

For Helgelandssykehuset valgte 57 prosent av de forespurte pasientene å svare.  Undersøkelsen har ni indikatorer som beskriver ulike sider ved sykehusoppholdet, deriblant pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, noen standardspørsmål, utskriving, samhandling og ventetid. Det ble også regnet ut en skår for pasientopplevd pasientsikkerhet hvor pasientene generelt gir gode tilbakemeldinger.

tabell.jpg

Sykehuset skal nå gjennomgå undersøkelsen, og se på tiltak for forbedring og bevaring av resultatene. 

- Vi er takknemlige for alle som har svart på undersøkelsen, det er verdifulle tilbakemeldinger til vårt videre tiltaksarbeid, og i arbeidet videre med den interne omorganiseringen i Helgelandssykehuset.  

Nå starter en ny PasOpp-undersøkelse, i regi av Folkehelseinstituttet, og Helgelandssykehuset håper de pasienter som blir spurt om å delta, tar seg tid til dette. 

Her kan du lese alle resultatene for Helgelandssykehuset. ​