GPS-basert innflygingssystem øker tryggheten for innbyggerne på Helgeland

Helgeland har fått på plass sin fjerde såkalte PiNS-innflyging for ambulansehelikopter – fra kysten og inn til Mosjøen. Dette er GPS-styrte ruter som gjør at pilotene kan fly selv om det er dårlig sikt og lave temperaturer.  

Helikopter
Fra beredskapsøvelse 2019
De fire PiNS-innflygingene for ambulansehelikopter som er på plass på Helgeland går til Lovund, Mo i Rana, Sandnessjøen og nå også til Mosjøen. Løsningen er designet for å redusere utfordringene helikoptrene har med tåke, lavt skydekke og temperaturer gjerne i kombinasjon, og tar hånd om både høyde og kurs. Dette gir sikrere og mer nøyaktig inn- og utflygningsmuligheter når det flys ved hjelp av instrumenter. Når man når et visst visuelt punkt som Toraneskaia på Mo eller Alcoa i Mosjøen kan man gå over i visuell flyging til sykehus eller skadested.

- Viktig for å øke tryggheten

– Dette har vært viktig å få på plass for å øke tryggheten til innbyggerne på Helgeland. De fire PiNS-innflygingene vi nå har fått bidrar til å nå pasientene med helikopter når det kreves. Helgeland er godt dekket med slike innflygingsruter nå. Folk kan i økt grad stole på at hjelpen kommer seg frem når ulykken er ute, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.
 
Den nye PiNS-innflygingen til Mosjøen går langs Vefsnfjorden og gir ambulansehelikopteret mulighet til å fly helt ned i 300 fot (91,44 meter) over bakkenivå. PiNS-Innflygingen til Mo i Rana har vært der lenge, men er under revisjon med sikte på endring første halvår 2020. Der kan ambulansehelikopteret i dag gå ned til 500 fot (152,4 meter). Målet er å endre dette til 300 fot (91,4 meter).

 – De prehospitale tjenestene på Helgeland er gode, og blir stadig bedre

 – De prehospitale tjenestene på Helgeland er gode, og blir stadig bedre når det gjelder kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet. Vi har både fly, helikopter, bilambulanser og båter tilgjengelig døgnet rundt. Nye teknologiske løsninger som eksempelvis PiNS-innflyginger for ambulansehelikoptrene, bidrar til økt trygghet for de som bor på Helgeland. I så måte er det prisverdig at Norsk Luftambulanse, som drifter ambulansehelikoptrene, utvikler seg og tjenesten de er satt til å gjøre, sier Gunnlaugsdottir.