HELSENORGE
Medisinsk direktør

Hanne M. Frøyshov er ansatt som medisinsk direktør i Helgelandssykehuset

Frøyshov var en av fem søkere til stillingen etter Fred Mürer, som planlegger å gå av med pensjon. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder ved UNN Harstad medisinsk avdeling og hun er overlege i indremedisin og geriatri. Hanne M. Frøyshov tiltrer 15. september.

Frøydis

- Først og fremst gleder jeg meg til å bli kjent med sykehuset og de som jobber der og få lov til å være med på utviklingen av det nye Helgelandssykehuset. Jeg ydmyk og har stor respekt for det ansvaret og de store oppgavene som ligger i denne stillingen. Jeg håper at jeg kan gjøre nytte for meg og sammen med de andre ansatte på Helgelandssykehuset kan se fremover og få løst oppdraget på en god måte. 

Hulda Gunnlaugsdottir er fornøyd med ansettelsen.
- Jeg vi ønske den nye medisinsk direktøren Hanne Frøyshov hjertelig velkommen til Helgelandssykehuset. Hanne har meget god kompetanse og erfaring til å fylle stillingen som medisinsk direktør. Jeg er glad på vegne av hele organisasjonen vår at vi har klart å rekruttere Hanne, sier Gunnlaugsdottir.

Kvalitet og samarbeid

Den nye direktøren liker engasjerte mennesker og nye utfordringer. Hun er glad for å ha fått denne muligheten og vil ha fokus på kvalitetsarbeid.
- Jeg brenner for systematisk kvalitetsarbeid og har erfart at regionalt samarbeid er spesielt viktig for oss i nord. Jeg håper at jeg gjennom den erfaringen jeg har kan bidra til at spesialisthelsetjenesten på Helgeland fortsatt kan gi gode tjenester og jobbe med viktig kvalitetsarbeid samtidig som man leverer tjenester effektivt.