Hederlig omtale for arbeid med legemiddelinformasjon i epikriser

Godt samarbeid mellom farmasøytene og legene har forbedret kvaliteten på informasjonen om legemidler på epikrisene. For dette arbeidet ble Helgelandssykehuset tildelt diplomen "Hederlig Omtale" fra Helse Nord.
Farmasøyt Berit Fossland, farmasøyt  Kirsti W. Forså, konst. Overlege Petter Tag, lege i spesialisering Stephan Kolmannskog.
Fra venstre farmasøyt Berit Fossland, farmasøyt  Kirsti W. Forså, konst. overlege Petter Tag, lege i spesialisering Stephan Kolmannskog. Arbeidssted Mosjøen. Foto: Bitten Rolfsen

En masteroppgave viste at kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikrisene i Helgelandssykehuset var lav. Gjennom utarbeidelse av nye prosedyrer, fokus på god internopplæring og tett samarbeid både eksternt og internt​ har kvaliteten nå blitt hevet. En viktig del av prosjektet har vært målinger med tilbakemeldinger til legene.

Alle tiltakene er nå i drift, det vil si en del av klinisk praksis i Helgelandssykehuset.

- Vi jobber fortsatt med internopplæring, stikkprøver og tilbakemeldinger til legene. Dette vil vi gjøre kontinuerlig, på grunn av rotasjon av leger og vikarer. Kvaliteten er bedre, men vi har fortsatt forbedringspotensiale, sier prosjektleder og farmasøyt Trine Aag.

Fra venstre kardiolog og vikarlege Jens Solem, LIS-lege Ingrid Lindmark, turnuslege Espen Andersen og farmasøyt Trine Aag. Arbeidssted Mo i Rana.

Fra venstre: Petter Stausland Dahle, Monica Storkjørren, Nicolai Bakketun, Christine Hamnvik, Maren Hopstad, Devi Sundaram. Foran fra venstre: Kine Dybos, Linh Nguyen, Olga Tingsted. Arbeidssted Sandnessjøen.

Bredt sammensatt prosjektgruppe

Prosjektet ble ledet av Aag i samarbeid med legemiddelkomiteen ved Helgelandssykehuset.  Prosjektgruppen har bestått av lege fra hver av de tre sykehusenhetene, samhandlingssjef, sykepleier, brukerrepresentant, praksiskoordinator, praksiskonsulenter og representant fra kommunehelsetjenesten. I tillegg skal ros gis til alle legene, som har gjort selve jobben med epikriseskrivingen. Arbeidet er en del av pasientsikkerhetsprogrammet.

Satsing fra Helse Nord

Prisen er en del av Helse Nords fokus på kvalitet og forbedring "Tertialets forbedringsarbeid". Prosjektet til Helgelandssykehuset var blant de tre beste kandidatene til prisen for "Utmerket Forbedringsarbeid". I brevet fra Helse Nord står det at prosjektet er vurdert som verdifullt og et eksempel på godt forbedringsarbeid.

"Dere har tatt utgangspunkt i mangelfull kunnskap om kvalitet på  legemiddelinformasjon i epikriser og økt kompetansen og rutiner om dette." "Vi synes også det er veldig bra at dere holder internundervisning, og setter fokus på samarbeid med sykehusapoteket."

Nordlandssykehuset vant pris for bedre mattilbud