Hederlig omtale til blodbanken i Sandnessjøen

Uønskede hendelser knyttet til overføring av blodprodukter kan være fatalt. Kompetanseheving og sertifisering av personell også utenfor sykehuset har vært et satsingsområde for blodbanken i Sandnessjøen, og prosjektet legges merke til i hele helseregionen.

Etter å ha blitt sertifisert kan også personell i primærhelsetjenesten utføre blodtransfusjon lokalt.

​Blodbanken ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen forsyner de kliniske sengepostene med blod og blodprodukter. Som følge av samhandlingsreformen fikk blodbanken stadig flere henvendelser fra sykehjem i sykehusets nedslagsfelt med spørsmål om blodtransfusjon kunne gjøres lokalt. Dette ville spare mange gamle og syke pasienter for lang og krevende transport inn til sykehuset.

Blodgiverne Kari Sæther (foran) og Evy Buschmann er i trygge hender hos bioingeniør Silje Mari Nilsen Reinfjell og avdelingslede
Blodgiverne Kari Sæther (foran) og Evy Buschmann er i trygge hender hos bioingeniør Silje Mari Nilsen Reinfjell og avdelingsleder Mohamed Ziedoy. Sertifisering av alle som håndterer blodprodukter er med på å øke pasientsikkerheten.

Kurs og sertifisering

- Vi vet at nærmere 60 prosent av alle feil som gjøres ved blodtransfusjon utenfor sykehus skyldes menneskelig svikt. Vi så derfor et behov for å øke kompetansen og innføre de samme sertifiseringskravene for personell i primærhelsetjenesten som det vi har for ansatte i sykehuset, opplyser avdelingsleder Mohamed Ziedoy. Prosjektet, som startet i 2015, har resultert i kompetanseheving og standardisering av transfusjonstjenesten både i de kliniske sengepostene i sykehuset og de ulike sykehjemmene og legekontorene i sykehusets distrikt. Også transporten av blodprodukter har vært satt under lupen for å sikre høyest mulig kvalitet. Ved tildelingen av forbedringsprisen for 3. kvartal 2016 fikk blodbankens prosjekt hederlig omtale, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse.

Konkrete resultater

- Vi ser allerede resultater av prosjektet. Det er ikke meldt avvik om utilsiktede hendelser knyttet til transfusjon av blodkomponenter/-produkter i sykehuset. I 2016 ble det satt i gang transfusjon av blod ved sykehjem i Vevelstad, Lurøy og Leirfjord. Dette har spart pasientene for transport, og det har spart helseforetaket for utgifter knyttet til pasienttransport, avslutter Ziedoy.