Helgeland får akuttpsykiatrisk telefonvaktfunksjon

Fra og med 18. april ivaretar Helgelandssykehuset akuttpsykiatrisk vaktfunksjon på kveld og i helger. Henvendelsene til vakttelefon ved Nordlandssykehuset - 47 90 06 06 - besvares av Døgnavdelingen Mo i Rana, ikke Nordlandssykehuset som tidligere. I tillegg besvares vakttelefonen på dagtid av personell ved AAT, Mo i Rana.

Telefon, illustrasjon
 

​Døgnavdelingen Mo i Rana besvarer alle henvendelser som kommer mellom klokken 15.00 – 08.00 og hverdager, samt hele døgnet i helgene.
Det vil fortsatt være ambulant akutteam (AAT) som håndterer akutte henvendelser i ordinær kontortid. Dette gjelder henvendelser fra hele Helgeland.

11-timen

Når legevaktslege ringer 47 90 06 06 vil døgnavdelingen tilby en såkalt 11-time hos ambulant akutteam neste dag. Hvis dette er aktuelt sender legevaktslege henvisning til AAT. Henvisning må sendes til DPS Henvisning/mottak HSYK, ikke spesialistmappe.

Færre henvendelser til Bodø

Dersom legevaktlege ønsker å snakke med forvakt i Nordlandssykehuset eller skal melde innleggelse ved akuttavdeling i Nordlandssykehuset, vil døgnavdelingen sette over telefonen til forvakt på akuttavdelingen.
Formålet med vaktfunksjon i Helglandssykehuset er i større grad å tilby behandling lokalt når det er mulig, samt å redusere antall henvendelser til forvakt i Bodø.

Ambulant akutteam, kl. 08.00 – 15.00.
Tlf. 75 12 50 00

Døgnavdeling, Mo i Rana 15.00 – 08.00 og helg/helligdager
Tlf. 47 90 06 06

Les mer om ambulant akutteam og behandlingstilbudet for mennesker i akutt psykiatrisk krise