Helgeland får kjernejournal

1.oktober får alle innbyggere i Nordland og Finnmark sin kjernejournal. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal
- Vår oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no for å se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom bør man snakke med legen om dette bør registreres i kjernejournal.

Totalt har ca fire millioner nordmenn nå fått tilgang til løsningen på helsenorge.no.

-Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til viktige opplysninger om pasienten. Det kan være avgjørende når tiden er knapp, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

I dag deles ikke alltid helseopplysninger mellom ulike behandlingssteder. Det som står om pasienten i fastlegens journalsystem er ofte ikke tilgjengelig for legevakt, akuttmottak, sykehus eller andre behandlingssteder.

Når det haster å få tak i oppdaterte opplysninger, kan kjernejournal være til stor hjelp.
- Det nye er at nå kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Derfor tror vi kjernejournal kan gi pasientene bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv, forklarer Røren.

Helsenorge.no – den offentlige helseportal

Innbyggerne finner sin kjernejournal ved å logge seg på med elektronisk ID på helsenorge.no.
- Vår oppfordring til innbyggerne er å gå inn på helsenorge.no for å se på sin egen kjernejournal og legge inn relevante opplysninger. Har man en alvorlig lidelse eller sykdom bør man snakke med legen om dette bør registreres i kjernejournal.

 

Helsepersonell snart i gang

Leger og sykepleiere på sykehus og legekontor i Nordland og Finnmark går nå i gang med opplæring, og vil ta i bruk kjernejournal etter hvert.

Kjernejournal:

  • samler viktige helseopplysninger om deg, f.eks. din fastlege, nærmeste pårørende, adresse, legemidler, sykehusbesøk og alvorlige allergier/sykdommer.
  • henter opplysninger både fra offentlige registre, legen din og det du selv legger inn.

Legen kan registrere kritisk informasjon (alvorlige sykdommer/ tilstander/allergier).

Du finner din egen ved å logge deg inn med elektronisk ID på helsenorge.no.

Du kan logge deg inn på din kjernejournal her

Du kan også reservere deg.

Mer informasjon?