Helgeland har fått overgrepsmottak

I det nyetablerte overgrepsmottaket skal personer utsatt for seksuelle overgrep få medisinsk hjelp og rådgivning av høykompetent helsepersonell til alle tider av døgnet.

Sykepleier Margrete Mjøen, avdelingsleder ved akuttmottaket George-André Milne og LIS-lege Shadi Farzannia, er tre av totalt 15 gynekologer, kirurger, allmennleger og sykepleiere som inngår i teamet.

​Helgeland overgrepsmottak er lokalisert til akuttmottaket ved sykehuset i Mo i Rana, men fungerer som mottak for hele Helgeland.

Voksne over 16 år

Overgrepsmottaket bistår med medisinsk hjelp og rådgivning, samtale i trygge omgivelser og hjelp til å kontakte politi, bistandsadvokat eller andre oppfølgingstilbud. Tilbudet gjelder i utgangspunktet for voksne over 16 år, og for begge kjønn.

- For ungdom mellom 14 og 16 år vil vi gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle, mens for barn under 14 år er det Barnehuset i Bodø som bistår, sier avdelingsleder George-André Milne.

Medisinske undersøkelser

Shadi Farzannia er i gang med spesialisering innen gynekologi. Hun opplyser at de medisinske undersøkelsene gjøres med tanke på skader, smitte eller graviditet, samt å sikre eventuelle rettsmedisinske bevis. Alle som behandler den overgrepsutsatte har taushetsplikt, og vedkommende velger selv om han eller hun vil benytte seg av hele eller bare deler av tilbudet. Det er frivillig om en ønsker å ha med seg noen til undersøkelsen, og tilbudet er uavhengig av en politianmeldelse.

Uavhengig av alder og kjønn

- Det er viktig å understreke at seksuelle overgrep kan hende uansett alder eller kjønn. Det er et seksuelt overgrep dersom du tvinges til seksuell omgang enten ved vold, truende adferd eller dersom du er ute av stand til å motsette deg handlingen. Det gjelder uansett om du var edru, ruset eller sov da overgrepet skjedde, sier sykepleier Margrete Mjøen.


  • Telefonnummer til Helgeland overgrepsmottak: 75 12 06 00
  • Tilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet
  • Informasjon om det nye overgrepsmottaket er sendt ut til politi, fastleger, krisesenter og kommuner på Helgeland.