Helgelandssykehuset er flinkere på miljø

Helgelandssykehuset har jobbet godt med miljø.  Vi har blitt flinkere til å dokumentere hva vi har gjort, til å følge opp våre mål og visjoner og vi har et godt grunnlag for å jobbe videre med miljø.

Anette Håkonsen
Revisjonsleder Anette Håkonsen fra NEMKO, som er vår godkjenningsinstans.

​Helgelandssykehuset har bestått oppfølgingsrevisjon for Grønt sykehus, og sertifikatet for miljøstandarden videreføres.

Miljø og miljøarbeid er viktig for alle sykehus. Sykehus er store arbeidsplasser med et stort forbruk av materiell og mange områder for miljøarbeid. Gjennom sertifiseringsarbeidet kan vi oppsummere at alle avdelinger i Helgelandssykehuset:

  • har jobbet godt med miljø.  
  • er blitt flinkere til å dokumentere hva vi som er gjort. 
  • er blitt flinkere til å følge opp mål og visjoner. 
  • har et godt grunnlag for å jobbe videre med miljø.

Hva er miljøarbeid på et sykehus?

Helgelandssykehuset sorterer alt av avfall, og vil forbedre sorteringen ytterligere.  I den nye avfallshåndboken har vi tatt hensyn til den enkelte ansattes arbeidsforhold samtidig som vi tar miljøhensyn. 

Daglig organiserer vi pasienter og behandlinger for at pasientene skal reise minst mulig.  Dette er også miljøarbeid.

 

 

Miljøstandarden

Pålegget om at sykehusene skal være miljøsertifisert kommer fra departementet som eier av sykehusene.  Alle sykehusene er sertifisert etter en internasjonal standard som heter ISO14001.  Også beskrevet som miljøstandarden.

Helgelandssykehuset ble i 2015 sertifisert og godkjent, og har nå i 2016 hatt en oppfølgingsrevisjon hvor vi har dokumentert at vi har fokus på miljø og forbedringer.  Arbeidet med forbedringer stopper ikke her.  Allerede til neste år skal vi ha ny oppfølgingsrevisjon og ny hovedrevisjon kommer i 2018.  Gjennom revisjonene som blir utført av eksternt revisjonsfirma sjekkes det ut at vi har nødvendige prosedyrer og regler for oss selv.  Vi blir kontrollert på at vi overholder lover og regler som har med det  ytre miljø.

Utfordringen vår fremover blir å dokumentere hva som er gjort og hvor stor påvirkning dette har for miljøet. Alle avdelinger skal ha et eget miljødokument.  Gjennom dette setter vi krav til oss selv.


 Grønt sykehus